Na Masarykově univerzitě vzniklo výzkumné centrum pro ekonomii zdravotnictví

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 3. 10. 2023

Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) je součástí ekonomicko-správní fakulty. Povede jej ekonom Jakub Hlávka, který působil na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles. Věnoval se tam ekonomii zdravotnictví, vedl několik týmů zabývajících se stárnutím populace, dostupností nových léků a úhradovými mechanismy.

„V současné době je zapojení ekonomů do rozhodování ve zdravotnictví velmi omezené. Ekonomové mohou poskytnout širší, daty podložený pohled na náklady a přínosy současných i nových programů. Mohou tak zjistit, které klinické či jiné intervence – například v oblasti prevence – mají největší potenciál snížit náklady na péči a zvýšit kvalitu života obyvatel naší země,“ uvedl Hlávka.

Jedním z témat, kterým se spolupracovníci institutu budou věnovat, je oblast paliativní péče o nevyléčitelně nemocné lidi. Její kvalita v Česku narůstá, dostupnost je stále omezená. Projekt financovaný z evropských prostředků umožní univerzitě přispět k vyhodnocení ekonomických dopadů intervence „in-touch“. Spočívá v cílené práci s obyvateli domovů pro seniory, kteří trpí demencí, a jejich rodinnými příslušníky. Vyhodnocení nákladů a benefitů je klíčové pro budoucí úhradu cílených intervencí z veřejných prostředků.

Ekonomie zdravotnictví je relativně mladý obor, i ve Spojených státech má tradici jen několika desítek let. V Česku je odborníků málo. Na Masarykově univerzitě proto vzniká také inženýrský studijní program aplikované zdravotní ekonomie, který by měl deficit ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru zaplnit. Studijní program, který vychází ze spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity, právě prochází akreditačním řízením a uchazeči se do něj budou moci přihlásit v roce 2024.

Absolventi najdou uplatnění jako ekonomové v pojišťovnách či v nemocnicích, analytici ve státní správě nebo v biotechnologických, diagnostických či jiných firmách.