Lékaři budou zkoumat výskyt duševních poruch u předčasně narozených dětí

Předchozí projekt kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN prokázal známky duševního onemocnění nebo závažné neurovývojové odchylky u pětiny předčasně narozených dětí. „Jednalo se o deprese a úzkostné poruchy, hyperkinetické poruchy, především porucha pozornosti s hyperaktivitou a ADHD, dále poruchy autistického spektra a poruchy chování,“ uvedla nemocnice.

Nyní se odborníci zaměří na výskyt psychiatrických poruch u předčasně narozených dětí, které jsou ve školním věku. Podle odborníků řada potíží není patrná v raném věku a často se rozvine až později, například s celkovým vývojem a růstem dítěte, nebo vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny při zařazení do kolektivu či v rámci školní docházky. „Včasný záchyt těchto odchylek a brzká intervence může eliminovat nebo zmírnit negativní dopady těchto poruch na život nejen dítěte, ale i jeho rodiny,“ slibují si od projektu autoři.

Projekt, který je financován z tzv. norských fondů, začal letos v březnu a potrvá do konce ledna roku 2024. Zaměří se především na děti, které při narození vážily méně než 1500 gramů, nebo dokonce pod 1000 gramů.