Laboratoře pod širým nebem. Proměna standardních laboratorních procesů v době pandemie

Fungování zdravotnických laboratoří v době před pandemií Covid-19 se řídilo nastavenými mantinely, normou ISO 15189 a akreditací od Českého institutu pro akreditaci. Systém zpracování laboratorních výsledků byl vyladěn ke spokojenosti všech stran – lékařů, laboratoří, pacientů i zdravotních pojišťoven. Nástup pandemie však přinesl do laboratorní oblasti, a obecně do zdravotnictví, záležitosti dříve považované, podle expertů, za nepředstavitelné.

 

„Kdo by před dvěma lety uvěřil, že budou laboratoře provozovány pod širým nebem na parkovištích a odstavných plochách, což je něco, co známe ze zemí třetího světa, a i tam, převážně jen v případě humanitární katastrofy,” říká Pavel Kurka, projektový manažer ze společnosti CNS a.s., která se dlouhodobě věnuje aplikačnímu vybavení a optimalizaci procesů v laboratořích.

 

Jednou z prvních problematik, kterou se experti ve spolupráci s laboratořemi zabývali, představovalo vybudování hardwarové a softwarové infrastruktury pro provoz mobilních odběrových pracovišť. Klíčové bylo zajištění procesů pro tato pracoviště a jejich integrace do provozu mateřských „kamenných“ laboratoří.

 

„Mnohé se také změnilo v oblasti komunikace s pacienty. Řada aktivit, které se dříve odehrávaly v osobním kontaktu lékaře s pacientem, se přenesla do virtuálního prostoru. Asi nejviditelnější změnou je distribuce výsledků na vyšetření Covid-19,” říká Pavel Kurka. Standardní postup, tedy že výsledek pacientovi sděluje jeho lékař, musel být jednoduše z kapacitních důvodů opuštěn. Podobně tomu bylo s návštěvami u lékaře, stanovením diagnózy i například vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

 

Nový specializovaný webový portál

Laboratoře byly nuceny zajistit informační systémy, které měly doručit pacientovi výsledek spolehlivým a včasným způsobem, avšak při zachování vysoké míry zabezpečení v souladu s nařízením GDPR. Právě mělnická společnost CNS a.s. stála za vývojem specializovaného webového portálu www.laboratornivysledky.cz pro potřeby distribuce výsledků, včetně zajištění podpory koncovým uživatelům.

 

Další výzvou byly softwarové úpravy laboratorních aplikací, dle požadavků ÚZIS. V rychlém tempu bylo vyvinuto a nasazeno do produkce zasílání covidových výsledků do ISINu (Informační systém infekční nemoci) a dále schopnost generování a importu elektronických Covid-19 žádanek v rámci používaných laboratorních aplikací. Tyto softwarové úpravy musely být doplněny o změny v používaných provozních procesech a následně bylo nutné zajistit proškolení personálu laboratoří, zejména na odběrových pracovištích a na příjmovém pracovišti samotné laboratoře.

 

„Nadále probíhají průběžné aktualizace komunikačních standardů a dalších požadavků, na které je nutné z pohledu laboratoří operativně reagovat,” doplňuje Kurka ze společnosti CNS a.s. poskytující rodinu laboratorních aplikací SELMA.