Evropský grant na podporu mladých vědců získala v Česku vědkyně na výzkum DNA

Autor: Redakce | Aktuálně , Výzkumy a studie | 16. 1. 2024

Než člověk dosáhne dospělosti, buňka musí vytvořit deset bilionů přesných kopií molekuly DNA, přičemž jedna lidská buňka obsahuje asi dva metry genetické informace. „Replikace DNA je životně důležitý proces umožňující kopírování genetické informace během každého buněčného dělení. V získaném grantu plánujeme studovat nové molekulární dráhy, které jsou pro bezchybnou replikaci DNA zásadní,“ popsala Polášek – Sedláčková z Biofyzikálního ústavu AV ČR. Kromě pochopení základních mechanismů ochrany lidského genomu může výzkum pomoci identifikovat nové cíle protirakovinných léků, a rozšířit tak terapeutické strategie pro léčbu rakoviny, uvedla vědkyně.

Držitelka grantu se replikaci DNA věnuje od svých doktorských studií v laboratoři Jiřího Lukáše na Univerzitě v Kodani. Týmu se tam podařilo učinit objevy, které publikovaly odborné časopisy, jako jsou Nature a Science.

Evropský EMBO Installation grant se řídí třemi kritérii – vědeckou kariérou žadatele, originalitou a novostí navrhovaného projektu a výzkumným prostředím hostitelské instituce, uvedla vědkyně. EMBO je organizace sdružující více než 2000 předních výzkumných pracovníků, podporuje excelenci v biologických vědách v Evropě i mimo ni. Pomáhá mladým vědcům rozvíjet jejich výzkum, zvyšovat jejich mezinárodní reputaci a mobilitu.

Vítěz grantu získává po dobu pěti let každý jeden rok zhruba jeden a čtvrt milionu korun. Letošní grant podpoří celkem deset vědců, kromě jedné Češky dále výzkumníky z Řecka, Maďarska, Litvy, Polska, Portugalska a Turecka. Jejich výzkumy se zabývají od stárnutí, nádorovou biologii, genetické editování až po psychiatrické poruchy.