Domažlická nemocnice zmodernizovala a zvětšila urgentní příjem

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 11. 1. 2024

Smyslem urgentních příjmů je optimalizace ošetření nebo příjmu pacientů. „To znamená třeba to, aby byli upřednostněni pacienti ve vážných stavech před méně závažnými, i když přišli před nimi. Nebo aby pacienti třeba mylně nečekali u chirurgické ambulance, když mají potíže interního charakteru. Urgent jim zaručí co nejrychlejší kontakt se zdravotníkem, triáž podle odbornosti a rychlost ošetření dle závažnosti. Toto celé pak zkracuje i průměrnou čekací dobu,“ uvedl ředitel. Systém zavedli v nemocnici před rokem jako provizorní řešení, v závěru loňského roku ho nemocnice stavebně rozšířila do současné podoby.

Úpravami se zvětšil prostor příjmové ordinace. „V jejím zázemí jsou nově dvě plus jedno náhradní lůžko intenzivní péče, kam budeme přijímat pacienty ve vážných stavech, například od zdravotnické záchranné služby. Tyto pacienty si okamžitě převezme do péče přivolaný lékař a po vstupních vyšetřeních rozhodne, na jaké oddělení v nemocnici budou přeloženi,“ řekl Hubáček. Na lůžkách v třídicím centru lze podat potřebnou infuzi, jsou zde také resuscitační nebo diagnostické přístroje.

Prostory mají zázemí pro personál, přípravnu léků a diskrétní zónu. „Na předchozím pracovišti směřovalo okénko, kde sestra zjišťovala úvodní informace a anamnézu, do vestibulu. Chybělo soukromí. Když pacienti mluvili hodně nahlas, mohli je lidé ve vestibulu slyšet. Nově bude pacient vcházet do příjmové místnosti, kde bude se zdravotníkem hovořit za zavřenými dveřmi,“ dodal ředitel.

Plzeňský kraj připravuje urgentní příjmy i v dalších nemocnicích. Například ve své největší nemocnici v Klatovech postaví pro urgentní příjem novou přístavbu. „Každý urgentní příjem může zrychlit dostupnost poskytované kvalitní péče. Tato pracoviště s nepřetržitým provozem jsou velkým přínosem i pro záchrannou službu a vzájemná rychlá spolupráce eliminuje časové prodlevy, které mohou vznikat při předávání pacientů do zdravotnického zařízení,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais (Piráti).

Urgentní příjem je pro všechny příchozí dospělé v akutním stavu s chirurgickými nebo interními potížemi. Nyní bude nemocnice přes triážní centrum přijímat i pacienty od záchranné služby a také děti, které budou po prvotním vyšetření pokračovat do dětské nebo odborné ambulance či ke specializovanému vyšetření.