Analýza: Zdravotní pojištění cizinců po zrušení monopolu zlevnilo o 40 procent

Autor: Redakce | České zdravotnictví | 16. 10. 2023

K prodeji komerčního pojištění cizinců se přihlásily všechny pojišťovny, které na trhu působily před monopolem, tedy Slavia pojišťovna, Uniqa, Inter partner Asistance ze skupiny AXA partners, Maxima pojišťovna, SV pojišťovna (dříve ERGO). Již během monopolu o pojištění projevila zájem pojišťovna Vitalitas, která je dcerou Oborové zdravotní pojišťovny. Do konce tohoto roku by měla vstoupit na trh pojišťovna Colonnade z kanadské skupiny FairFax, uvedla analýza.

Monopol Pojišťovny VZP skončil 20. září po dvou letech. Před monopolem komerční trh s pojištěním cizinců fungoval téměř 13 let. Bylo v něm 75.000 klientů. Jejich zastoupení podle národností většinou kopírovalo celkovou migraci do ČR. Největší zastoupení měly Ukrajina, Rusko, ostatní země bývalého Sovětského svazu a Vietnam. Po zahájení vojenské agrese Ruska na Ukrajině byla významně omezená víza pro ruské studenty do ČR a ostatní migrace z Ruska se téměř zastavila. Odhadem tak vypadlo ze systému téměř 10.000 původem ruských klientů.

Současná velikost trhu je odhadována na polovinu před monopolem. Zároveň platí, že po úpravě legislativy děti do 18 let z komerčního segmentu od 1. ledna 2024 zcela vypadávají a automaticky budou ve státním veřejném systému. Trh tak klesne o dalších 15 procent v předepsaném pojistném.

Cizinci, kteří si dříve sjednali zdravotní pojištění u Pojišťovny VZP, budou mít možnost toto pojištění vypovědět ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, nicméně bez nároku na vrácení uhrazeného pojistného. Zároveň stále platí administrativní poplatek za předčasné ukončení smlouvy 20 procent. Pojistky uzavřené během monopolu se tak podle analýzy „přepojišťovat“ nebudou. Přesto o trh je mezi pojišťovnami zájem a konkurence se ještě zvýší.

Novela zákona zvýšila limit pojistného plnění na 400.000 eur (zhruba deset milionů Kč). U některých pojišťoven se zvýšily limity na stomatologické ošetření či na ambulantně předepsané léky. V produktu samotném se tak dějí spíše částečné úpravy a pojišťovny nepřišly s žádnou zásadní novinkou, tvrdí analýza.

S uvolněním monopolu nabídly pojišťovny startovací ceny přibližně o 15 až dvacet procent nižší, než jsou ceny Pojišťovny VZP, která je neměnila. „Ještě do konce září se však ceny propadly téměř o 40 procent u sazeb pro dospělé i pro studenty. Konkurence přinesla hned ze začátku velkou cenovou arbitráž a v minulém týdnu se sazby opět měnily a ustálily se do dvou hlavních cenových pásem. Roční sazby se pohybují okolo 23.000 pro dospělého do 60 let a studentská roční sazba kolem 16.000 korun u všech pojišťoven mimo Pojišťovnu VZP,“ upozornil jednatel Fabriky Jan Vlček.

Fabrika se zabývá on-line cestovním pojištěním, je čtyřkou mezi srovnávači. Vznikla v roce 2015, po šesti letech získala významnější investici a zároveň se přeskupily vlastnické podíly. Za firmou stojí čtyři osobnosti se zkušenostmi z pojišťovacího sektoru, Jan Vlček, Ladislav Griga, Fáris Ismail a Jan Švandrlík.