Znečištění ovzduší u křižovatek v Ústí nad Labem překračuje limit

Ústí nad Labem 23. července (ČTK) – Znečištění ovzduší u tří křižovatek v Ústí nad Labem překračuje limity 40 mikrogramů na metr krychlový povolené pro koncentraci oxidu dusičitého (NO2). Může tak představovat zdravotní riziko. Ukázalo to měření, které v březnu a dubnu po dobu čtyř týdnů provádělo Centrum pro životní prostředí a zdraví v devíti krajských městech. Aktuální výzkumy ukazují, že znečištění ovzduší oxidy dusíku představuje riziko i při hodnotách, které limity splňují. V tiskové zprávě o tom dnes ČTK informoval koordinátor projektu Miroslav Šuta.

Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým v posledních letech studují zejména ve Španělsku. „Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 mikrogramů v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve čtyřech až pěti letech jsou zjišťovány změny pozornosti,“ uvedl předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR Radim Šrám. U dětí ve vyšším věku podle něj oxid dusičitý snižuje rychlost neuropsychického vývoje. „Studie z Londýna prokazuje při koncentracích nad 40 mikrogramů zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby,“ dodal Šrám.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech automobilů a ve stacionárních zdrojích, jako jsou elektrárny, teplárny, plynové kotle či spalovny odpadů. Ústí nad Labem v minulosti patřilo spolu s Prahou, Brnem a Ostravou k městům s největším znečištěním. V posledních letech ale monitorovací stanice Ústí-Všebořická naměřila podlimitní hodnoty 31,3 až 37,4 mikrogramu na metr krychlový. Centrum ale zajímalo, jaké je zatížení hlavně dopravou i na dalších místech a rozhodlo se zmapovat znečištění na 14 místech ve městě pomocí takzvaných pasivních vzorkovačů. Vyhodnocovala je akreditovaná švýcarská laboratoř.

„Na třech lokalitách v Ústí nad Labem jsme naměřili hodnoty vyšší než 40 mikrogramů a na šesti dalších místech jsme naměřili znečištění vyšší než 30 mikrogramů na metr krychlový. Nevyšší hodnoty jsme zaznamenali u křížení ulic Holečkova a Všebořická, kde průměrná koncentrace činila 43,3 mikrogramu, na pomezí ulic Hrnčířská a Předmostí 42,5 mikrogramu a na ulici Sociální péče u sanatoria Bukov 41,4 mikrogramu. Naopak nejnižší koncentraci jsme naměřili na Božtěšické ulici, 20,7 mikrogramu na metr krychlový,“ uvedl Šuta.

Ústí nad Labem – výsledky měření koncentrací oxidu dusičitého

Místo měřeníPrůměrná koncentrace v mikrogramech na metr krychlový
Holečkova / Všebořická43,3
Hrnčířská / Předmostí42,5
Sociální péče – Bukov sanatorium41,4
Přístavní39,0
Sociální péče / hygienická stanice38,8
Masarykova 11134,2
Malá Hradební (OC Forum)33,8
Masarykova 62/6433,8
Malá Hradební / Vojtěšská30,5
Brněnská / Panská27,8
Velká Hradební 4925,5
Sociální péče 7 (ubytovna)24,5
Klíšská / Prokopa Diviše24,0
Božtěšická (Pod Holoměří)20,7

zdroj: CpŽPZ

Leona Vacková kš