Změna termínu a formátu veletrhu REHAPROTEX

Autor: redakce | Zpravodaj | 22. 5. 2016

Výstavní výbor veletrhu REHAPROTEX, složený ze zástupců nejvýznamnějších firem, asociací, renomovaných odborníků z komerční i vědecké sféry, představitelů státní správy, samosprávy i neziskového sektoru rozhodl na svém zasedání koncem měsíce dubna o změně konceptu a termínu konání veletrhu.

Cílem tohoto rozhodnutí je společně připravit, podpořit a prezentovat novou podobu veletrhu, která bude reflektovat aktuální podmínky oboru rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek a sociální péče v České republice a na Slovensku. Základním předpokladem úspěchu veletrhu je maximálně možný přínos pro všechny zúčastněné subjekty a partnery.

První společně odsouhlasenou zásadní změnou je přesun veletrhu REHAPROTEX do podzimního termínu lichých let – tedy bienální konání.

Příští ročník REHAPROTEX se tedy uskuteční na podzim 2017.

Termín bude navazovat na silný ročník veletrhu REHACARE, který je pořádán v letech sudých, a umožní tak všem zúčastněným prezentovat také novinky již „zalistované“ zdravotními pojišťovnami.

Nedílnou součástí veletrhu bude multioborový odborný kongresový program, zaměřený na aktuální témata tohoto oboru (ale i oboru zdravotnictví), pořádaný a garantovaný profesními a odbornými společnostmi.

Zvýrazněnými tématy v roce 2017 budou projekty SOCIÁLNÍ PÉČE, SENIOR, LÁZNĚ, WELLNESS, BAZÉNY a SAUNY. Tradiční části PRO VÁŠ ÚSMĚV, CHRÁNĚNÉ DÍLNY, PODIATRIE a další nebudou, samozřejmě, chybět.

V roce 2016 se v původně avizovaném termínu veletrhu REHAPROTEX uskuteční na brněnském výstavišti řada odborných kongresů, sympozií a seminářů s mezinárodní účastí pod názvem KONGRES MEDICAL SUMMIT BRNO.

Sledujte www.bvv.cz/rehaprotex/ s aktuálními informacemi o novém konceptu. Vaše podnětné náměty a myšlenky, které mohou přispět k naší práci, samozřejmě rádi přivítáme.

 

Vydavatel: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
rehaprotex@bvv.cz, tel: + 420 541 152 744
www.rehaprotex.cz