Životodárná tekutina, která může zachránit život. Na odběr pupečníkové krve přispívá zdravotní pojišťovna 211

Praha, 21. února 2018  (ZP MV ČR) – Narození dítěte je jedním z nejšťastnějších okamžiků v životě. Porod je současně i jedinečná chvíle, kdy je možné odebrat pupečníkovou krev – krev, která může v budoucnu zachránit život vašemu dítěti nebo jeho sourozenci. Za odběr pupečníkové krve se v porodnici platí. Maminkám, které chtějí této možnosti využít, přispívá na odběr pupečníkové krve Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstává v placentě po přerušení pupečníku.1 Je podobně jako kostní dřeň cenným zdrojem tzv. zárodečných buněk, jež se v průběhu let staly významnou nadějí při léčbě mnohých onemocnění – Alzheimerovy choroby, cukrovky, onemocnění srdce, onemocnění jater, Parkinsonovy choroby, akutní leukemie a řady dalších.2 Zárodečné buňky jsou výjimečné v tom, že se dokáží včlenit do jakéhokoliv orgánu či tkáně a zajistit jeho náhradu. Jde o mladé buňky (krev patří původem plodu, ne matce), nejsou tedy ještě zatížené životním stylem a dalšími vlivy okolního prostředí.4 Štěp je většinou navíc okamžitě připraven k použití.2

O odběru pupečníkové krve si každá žena rozhoduje sama, nicméně rozhodnout se musí v dostatečném předstihu už v průběhu těhotenství. Nejde totiž o standardní zákrok, který by prováděla každá porodnice v zemi. V současnosti mají maminky na výběr z celkem 35 porodnic. Na zvážení maminky je i to, jak se s pupečníkovou krví naloží. Buď si ji může nechat pro vlastní potřebu, nebo ji daruje. Pokud s odběrem vůbec nesouhlasí, končí pupečníková krev jako biologický odpad.4 „Pokud se maminka rozhodne uchovat pupečníkovou krev svého novorozeného děťátka, může požádat o příspěvek svou zdravotní pojišťovnu. Např. ZP MV ČR v rámci svého fondu prevence přispívá novopečeným maminkám na odběr částkou 500 Kč,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Odběr je bezbolestný a nepředstavuje žádné riziko ani pro matku, ani pro narozené dítě. Probíhá totiž až po porodu dítěte a přestřihnutí pupečníku.1 Průměrné množství krve odebrané z placenty se pohybuje kolem 90 ml. Čím větší množství krve se odebere, tím větší počet zárodečných buněk lze uchovat. Odebrané vzorky se následně skladují v tekutém dusíku při teplotě –196 °C v biologických kontejnerech a lze je tak uchovávat desetiletí.2

Celková částka za odběr pupečníkové krve se pohybuje kolem 20 tisíc korun, závisí však na konkrétní bance, která odběr zprostředkuje a následně krev uchovává. Další poplatky (kolem 2 tisíc korun za rok) plynou ze skladování odebraných kmenových buněk. Tyto poplatky platíte v případě vlastního využití, kdy si pupečníkovou krev uchováváte do budoucna pro případ, že by vaše dítě či jeho sourozenec onemocnělo. Rozhodne-li se maminka pro dárcovství, nic neplatí, ale také není nijak finančně kompenzována. Odebraný štěp však může vážně nemocnému pacientovi zachránit život. Dárcovství u nás zajišťuje Banka pupečníkové krve, která v současnosti disponuje 4 200 štěpy. Pro srovnání v registru USA je to více než 100 tisíc štěpů.3

 


Zdroje:

  1. http://www.prolekare.cz/pdf?ida=pg_06_02_10.pdf

  2. http://www.prolekare.cz/pdf?ida=pg_04_04_03.pdf

  3. https://media.monitora.cz/pdf-preview/25308978-22a3fd989b2cff4e517c/

  4. https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/bunky-z-pupecnikove-krve-zachranuji-zivoty-pocet-zajemcu-o-odber-klesa-20171121.html

  5. http://www.zdravotnickydenik.cz/2014/10/pupecnikova-krev-zachranila-pred-20-lety-poprve-zivot-odbornici-varuji-pred-komerci/

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.