Zdravotnický holding čekají od 1. února změny, cílem je zefektivnit jeho řízení

Důvodem změn je snaha zefektivnit řízení společnosti a kontrolu ze strany kraje jako jejího stoprocentního vlastníka. „Od změn v krajském zdravotnickém holdingu očekáváme, že zlepší vedení a správu krajských oblastních nemocnic. Není to o práci zdravotníků, ale o managementu nemocnic,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

 

Rozšíří se také okruh záležitostí, k jejichž schválení bude představenstvo potřebovat předchozí souhlas dozorčí rady, například při změnách stanov společností, v nichž má holding stoprocentní majetkovou účast. „Zbývající změny mají charakter formálních úprav, které zajistí soulad s novou legislativou,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

 

Další ze schválených změn je struktura řízení krajských nemocnic. Nově ve správních radách nemocnic nebudou dva zástupci nemocnice a jeden zástupce zdravotnického holdingu, ale ředitel nemocnice, zástupce zdravotnického holdingu a zástupce vedení kraje.

 

„Neměníme ředitele nemocnic, ale strukturu jejich řízení prostřednictvím správních rad. Chceme posílit kontrolní činnost ze strany kraje, který za vedení nemocnic odpovídá a velmi často rozhoduje o strategických momentech krajského zdravotnictví,“ uvedl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je akciová společnost, jejímž je Královéhradecký kraj stoprocentním vlastníkem.