Zdravotně znevýhodnění mohou získat profesní vzdělání zcela zdarma

Praha, 26. července 2016 – Institut CEMI v říjnu 2016 zahajuje již jedenáctý ročník studijních oborů určených pro vedoucí pracovníky a manažery, které jsou zakončeny získáním profesního titulu MBA či LL.M. I pro tento ročník poskytuje šanci zdravotně znevýhodněným uchazečům a umožňuje jim získat profesní vzdělání zcela zdarma či za značně zvýhodněných podmínek. Zájemci o stipendium se mohou hlásit nejpozději do 31. srpna 2016. Dosud poskytnutá stipendia svou hodnotou převýšila již 1,5 milionu korun.

Díky jednoletému online studiu získá absolvent praktické manažerské znalosti v jednom ze šesti možných oborů, které institut CEMI v rámci stipendijního programu nabízí. Stipendium se uděluje na základě individuálního posouzení a je poskytováno ve výši od 50 až do 100 % ceny studia. „Žadatelem o stipendium může být tělesně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P, případně lze doložit i jiné potvrzení o zdravotním znevýhodnění. Stipendisty posuzujeme individuálně, uchazeči musí projít celým procesem výběrového řízení, přičemž nejprve vycházíme z motivačního dopisu, který k žádosti o poskytnutí stipendia přikládají,“ upřesňuje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Za žádost se považuje zaslání vlastního životního příběhu v rozsahu maximálně jedné normostrany, který bude popisovat životní situaci a způsob, jak uchazeči získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění na trhu práce a proč by právě on měl získat toto stipendium. Ze žádosti by mělo být také patrné, jakým způsobem žadatel díky absolvování studijního oboru obohatí životy dalších handicapovaných ve svém okolí.

Přihlášky společně s požadovanými dokumenty musí žadatelé zaslat nejpozději do 31. srpna 2016. Vyhodnocení a výběr zájemců, kterým budou stipendia poskytnuta, proběhne do 30. září 2016.

Nebojím se říci, že mi studium na CEMI pomohlo se profesně posunout mílovými kroky vpřed. Získané znalosti a vědomosti jsem poté mohl využít nejen pro své kolegy, ale také pro klienty naší firmy, se kterými se setkávám velmi často. Studium se mi vzhledem ke kariérnímu růstu vyplatilo a to i po finanční stránce a doporučuji jej všem budoucím studentům jako skvělou investici do osobního i profesního života,“ zhodnotil své studium na CEMI úspěšný stipendista Zbyněk Sýkora, který je již 15 let upoután na invalidním vozíku.

Více na http://www.cemi.cz/cs-CZ/o-cemi/stipendium-pro-handicapovane.

 

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 800 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již čtvrtým rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.