Zážitková hra zprostředkuje pocity člověka s Alzheimerovou nemocí, zvýší osvětu

Aktuálně | 5. 4. 2022

Hra má soutěžícím zprostředkovat jeden obyčejný den v domácnosti člověka s Alzheimerovou nemocí, tvoří ji tři místnosti představující různé fáze onemocnění, od lehké podoby po těžkou. Trvá zhruba 90 minut, určena je pro dva až šest hráčů. Vhodná je i pro děti přibližně od deseti let. „Spojení silného emočního zážitku se zábavnou formou osvěty a vzdělání nám připadalo jako ideální varianta,“ uvedla Maslíková. Zájemci si mohou termín zarezervovat na www.demetrix.cz.

 

Alzheimerova choroba způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách, bývá nejčastější příčinou demence. Nemocní mhou ztrácet například paměť nebo logický úsudek. Demencí trpí podle odhadů v tuzemsku kolem 170.000 lidí, během následujících 30 let může být tento počet podle odborníků až dvojnásobný. Pro vhodnou pomoc nemocným i lidem, kteří o ně pečují, je důležitá také včasná diagnostika.