Zapojte se do boje s azbestem a podpořte Týden informovanosti o azbestu 2016

Autor: redakce | Zpravodaj | 7. 3. 2016

Organizace pro informovanost o chorobách z azbestu (Asbestos Disease Awareness Organization, ADAO) pořádá od 1. do 7. dubna 2016 Světový týden informovanosti o azbestu a pokračuje tak v celosvětové kampani za likvidaci této látky.

 

Světový týden informovanosti o azbestu se koná s cílem zvýšit povědomí o azbestu a vzdělávat společenská uskupení, jak předcházet chorobám souvisejícím s výskytem azbestu, v naději, že stále větší počet zemí zakáže užívání této látky. Je známo, že azbest se stále těží, dováží a používá jak v rozvojových, tak vyspělých státech po celém světě, přestože byly potvrzeny jeho karcinogenní účinky. Případy zničeného zdraví a choroby způsobené vystavením organismu škodlivým účinkům azbestu představují pro společnost významné finanční náklady a přinášejí postiženým jedincům a jejich rodinám nezměrná utrpení.

 

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na celém světě každoročně zemře 107 tisíc dělníků na následky choroby spojené s přítomností azbestu, což po přepočtu znamená 300 úmrtí denně. Přitom jen pouhých 55 zemí do této doby vydalo zákaz používat azbest, a tak se lze stále setkávat s případy, kdy jsou dělníci každý den vystavováni této látce s potenciálně smrtelnými následky.

 

Organizace pro informovanost o chorobách z azbestu je rozhodnuta zlepšovat tato statistická čísla a aktivně se zasazovat o prevenci a vymýcení chorob způsobených azbestem. Spoluzakladatelka Linda Reinsteinová se na tomto poli stala aktivistkou v roce 2014 po smrti svého manžela na následky mezoteliomu. V současné době se v roli prezidentky a ředitelky organizace odhodlaně snaží sjednocovat osoby postižené chorobami spojenými s azbestem a nacházet řešení tohoto problému. Ve svém komentáři uvádí: „K ukončení azbestové katastrofy, vyvolané člověkem, je kriticky důležité nalézt společný hlas a postupovat ve vzájemné spolupráci. Musíme nadále vytvářet celosvětové společenství podpory a naděje.“

 

Další informace o Světovém týdnu informovanosti o azbestu se nacházejí na webových stránkách http://www.asbestosdiseaseawareness.org/archives/10434

 

Těsně po Světovém týdnu informovanosti o azbestu pořádá Organizace pro informovanost o chorobách z azbestu svou 12. výroční konferenci informovanosti o azbestu a prevenci, a to od 8. do 10. dubna 2016 ve Washingtonu DC. K registraci

na konferenci navštivte webové stránky http://www.asbestosdiseaseawareness.org/archives/34425

 

Vyzýváme fyzické i právnické osoby, které chtějí vyjádřit podporu Světovému týdnu informovanosti o azbestu nebo Výroční konferenci o informovanosti o azbestu a prevenci, aby sledovali #GAAW na Twitteru a navštívili http://www.asbestosdiseaseawareness.org/about-adao.

 

 

O Organizaci pro informovanost o chorobách z azbestu

Organizaci pro informovanost o chorobách z azbestu (Asbestos Disease Awareness Organization, ADAO) založily v roce 2004 osoby, které se staly obětí azbestu, a jejich rodiny. Ve Spojených státech jde o největší neziskovou organizaci, která poskytuje jednotnou platformu obětem azbestu a zainteresovaným jedincům prostřednictvím realizace vzdělávacích programů, obhajování názorů a podpory společenských iniciativ. Organizace se snaží zvyšovat informovanost veřejnosti o nebezpečí spojeném s účinky azbestu na lidský organismus, prosazovat zákaz užívání této látky a chránit občanská práva jejích obětí. K získání dalších informací navštivte www.asbestosdiseaseawareness.org.

 

 

Kontakt pro média:
Kim Cecchini

Media Relations
Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)
+ (202) 391-5205
Kim@asbestosdiseaseawareness.org