Za léky zaplatí zdravotní pojišťovny podstatně více

Autor: redakce | Zpravodaj | 30. 8. 2012

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) již koncem minulého roku upozorňoval na negativní dopady připravovaných legislativních změn (přepočet úhrad, změna obchodní přirážky a DPH, ukončení Janotova balíčku) do nákladů za léčivé přípravky. Dopad změn z hlediska ročních nákladů může vést k jejich navýšení oproti loňskému roku o 1 180 mil Kč (cca 6 %).

 

Výsledky za první čtvrtletí letošního roku, bohužel, negativní dopad potvrzují, když celkový meziroční nárůst nákladů přesahuje 4 % a průměrná úhrada za jedno balení se meziročně zvýšila až o 6 %. Léčivé přípravky na recept, na žádanku i léčiva pro specializovaná centra vykazují shodnou dynamiku změn jako celkový průměr.

V současné době zdravotní pojišťovny již kalkulují očekávaný vývoj ekonomické bilance na rok 2013. Považujeme za mimořádně naléhavé, aby se při tvorbě vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 i v činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv byly provedeny korekce, které umožní vrátit se v roce 2013 k vyrovnané ekonomické bilanci systému.

 

Zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR se snaží vždy zajistit kvalitní, dostupnou a bezpečnou péči pro svoje pojištěnce, není však možné, aby veškerá ekonomická tíha a rozpor v nastavení systému zůstával pouze na zdravotních pojišťovnách. O efektivní vynakládání finančních prostředků by se měli snažit všichni účastníci systému veřejného zdravotního pojištění.

V Praze dne 31. srpna 2012

 


Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Sdružuje všech 7 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.


SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 mil. občanů ČR.


SZP ČR se stal v roce 1995 členem korespondentem mezinárodní organizace AIM
a v říjnu 2002 byl přijat za řádného člena AIM. Association Inernationale de la Mutualité (AIM) je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochranu. AIM slouží svým členům tím, že zastupuje jejich nejrůznější zájmy na rozličných grémiích a fórech a je obecně považována za spojnici mezi svými členy a vládami, nevládními organizacemi a zainteresovanými subjekty na poli sociálních a zdravotních služeb a za mluvčí sdružení a organizací ve zdravotní
a sociální oblasti.

 

 

Kontakt:

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

tajemnice

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Nám. W. Churchilla 2

130 00 Praha 3

 

www.szpcr.cz

email : tesitelova@szpcr.cz, info@szpcr.cz

tel. +420234462108

mobil : +420733317369