Za epidemie ubylo preventivních testů a vyšetření kvůli rakovině střeva

Česko bylo zemí s největším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku, na žebříčku úmrtnosti na toto onkologické onemocnění bylo třetí. Díky nastavení péče a zavedení preventivních programů k odhalení nemoci ve výskytu kleslo ve světě na 23. příčku a v Evropě na patnáctou, v úmrtnosti je v Evropě dvacáté.

 

Lidé od 50 do 55 let si mohou test udělat jednou ročně. Od praktika dostanou zkumavku s roztokem, se vzorkem stolice mu ji pak odevzdají. Záhy získají výsledek. Od 55 let se test opakuje jednou za dva roky. Po padesátce je proplácené i preventivní kolonoskopické vyšetření. Těch se v Česku mezi lety 2006 až 2019 provedlo celkem 344.000. Tři čtvrtiny z nich lidé podstoupili po testu, čtvrtinu bez něj.

 

Loni lékaři provedli o 12 procent preventivních kolonoskopických vyšetření méně než v roce 2019. Minulý rok v dubnu bylo těchto kontrol meziročně méně téměř o tři pětiny. Letos v prvním pololetí byl počet ve srovnání se stejným předloňským obdobím menší o půl procenta. Letos v květnu bylo kolonoskopických kontrol proti květnu 2019 o sedm procent méně. Testů, které si lidé dělají sami, bylo loni proti roku 2019 o 17 procent méně. V dubnu jich meziročně ubylo o tři čtvrtiny. Letos v prvním pololetí byl počet ve srovnání s prvními šesti měsíci předloňského roku o sedm procent nižší.

 

Preventivní screeningový program

„Je otázka, jak se bude stav vyvíjet po covidové době, kdy měl screening své problémy, co se týká účasti. Je otázka, jak se promítne do počtu pacientů v pokročilých stadiích, která mohla být odhalena, a jestli nedojde k nárůstu mortality,“ uvedl přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboš Petruželka.

 

Podle Duška je preventivní screeningový program pro odhalování nemoci „extrémně úspěšný“. Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku se v posledním desetiletí snížila skoro o 30 procent, výskytu ubylo o víc než 20 procent. V roce 2010 přibylo zhruba 8400 nových pacientů a zemřelo 4200 lidí. V roce 2018 statistici zaevidovali 7400 nových nemocných a 3550 zemřelých. Při včasném zachycení choroby přes pět let přežívá více než 90 procent nemocných, na počátku 90. let to bylo asi 64 procent.

 

Podle Duška by se dopady výpadku testování a preventivních vyšetření za covidové epidemie mohly projevit v dalších letech. Případný nárůst počtu nových pacientů v pozdním stadiu choroby či zemřelých označil šéf ÚZIS za katastrofu. „Naštěstí se choroba neobjevuje ze dne na den, takže se to dá dohnat (preventivní vyšetření). Jinak budeme do pěti let sklízet daleko víc pokročilých nádorů, než bychom museli,“ dodal Dušek.