VZP dosud registrovala 298.900 uprchlíků, z nich 85 pct tvoří ženy a děti

Speciální vízum ke strpění či k dočasné ochraně v Česku získalo za dva měsíce války 308.000 lidí z Ukrajiny. S tímto vízem mají nárok na veřejné zdravotní pojištění. Uprchlíci se mohou registrovat u kterékoliv ze sedmi zdravotních pojišťoven. VZP má pobočky přímo v krajských asistenčních centrech pomoci, ostatní pojišťovny přihlašují nové pojištěnce ve svých pracovištích.

 

Podle Philippa VZP zaregistrovala k dnešku 298.900 příchozích z Ukrajiny. Z nich je zhruba 119.000 dětí do 18 let, 136.000 žen a 44.000 mužů. Desetina dospělých zdravotní odvody už hradí sama. Našli si zaměstnání, nebo se stali živnostníkem. „Platí vyšší úhradu, než platí stát,“ podotkl Philipp. Podle něj zdravotní pojištění platí šest procent všech registrovaných ukrajinských pojištěnců. Stát na osobu posílá měsíčně 1967 korun.

 

VZP odhaduje, že by letos mohla zajišťovat péči celkem 362.000 příchozích z válečných oblastí. Pokud by pracovala a odváděla si pojistné zhruba desetina z nich, tedy kolem 36.000 dospělých, očekává od nich pojišťovna příjem 0,8 miliardy korun. Za zbývajících 90 procent by platil stát, podle odhadů by mohl poskytnout 3,6 miliardy korun. Celkové příjmy by tak činily 4,4 miliardy. Vedení VZP počítá s tím, že by zdravotní péče pro uprchlíky mohla stát 7,1 miliardy korun.