Vzdělávací program PACE pokračuje sérií seminářů na téma lékárenská péče

Autor: redakce | Zpravodaj | 11. 6. 2008

Semináře pro lékárníky probíhají ve třech městech: série byla zahájena v Praze, pokračovat pak bude 17. června v Ostravě a o den později v Brně. Účastníkům seminářů jsou prezentovány zahraniční zkušenosti s lékárenskou péčí, příklady spolupráce lékárníků a lékařů vedoucí ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti léčení pacientů, indikátory spokojenosti pacientů a další inspirativní témata. Přednáší MUDr. Petr Šťovíček, PhD., kardiolog a odborný asistent II. Interní kliniky VFN a ředitel klinických programů Health Management Consulting (HMC Group). Spolu s ním seminář vede odborný garant vzdělávacího projektu PACE 2010 PharmDr. Lubomír Chudoba, bývalý prezident České lékárnické komory (ČLK) .

„Po více než 30 letech od formulace základních principů konceptu lékárenské péče v Kanadě a USA jsou dnes k dispozici data dokladující jeho pozitivní vliv na zdravotní stav pacientů. Je prokázáno nejen zlepšení spokojenosti pacientů, úrovně komunikace mezi nimi a lékárníky, kteří jim poskytují konzultace, ale byl prokázán i pozitivní vliv na objektivní indikátory zdraví a nemoci včetně vybraných ekonomických ukazatelů,“ říká k tématu Petr Šťovíček.

Dodává ovšem, že „lékárenská péče staví lékárníky do nové role, ve které musí úzce spolupracovat s ostatními zdravotníky“. „Jedním z pilířů lékárenské péče je co nejužší spolupráce mezi lékaři a lékárníky. Překonání komunikačních a profesních bariér, kdy se obě strany buď vzdávají některých dosud zaručených privilegií, nebo se také musí více vzdělávat, je nejobtížnějším krokem směrem k lékárenské péči. Především je nutné, aby si obě strany uvědomily výhody, které jim a jejich pacientům taková spolupráce přinese,“ vysvětluje Šťovíček.

Odborné semináře „Lékárenská péče I.“ zařadila ČLK do systému kontinuálního vzdělávání členů ČLK a přidělila jim pět bodů.

Program PACE 2010 je kvalitativně novou formou prověřeného projektu Pharmacy & Apotex Continuing Education, který byl založen v Kanadě v roce 1991 největší kanadskou farmaceutickou společností Apotex. V ČR zahrnuje konference, semináře, publikační činnost, výzkumné projekty aj. Program byl zahájen v únoru letošního roku sérií odborných seminářů na téma „Nová legislativa v praxi lékárníka“, po které následovala i obdobná série pro lékaře. Společnost Apotex ČR také vyšla vstříc zájmu odborníků a na počátku května vydala i tištěného průvodce „Nová legislativa v praxi lékárníka“. Zanedlouho – konkrétně 18. června – vydá obdobného průvodce i pro lékaře. Orientaci lékárníků a lékařů v novém právním prostředí, které vytváří reforma zdravotnictví, napomáhá i Právní poradna kterou společnost Apotex otevřela pro odbornou veřejnost na svých webových stránkách. „Cílem programu PACE je podpořit rozvoj odbornosti lékárníků a lékařů, jejich mezioborovou spolupráci a přispět tak ke zvýšení kvality a bezpečnosti léčení pacientů,“ vysvětluje ředitelka společnosti Apotex ČR MUDr. Martina Antenová MBA.

O společnosti Apotex (ČR)

Společnost Apotex (ČR), spol. s r. o., byla založena v roce 1992. V rámci Apotex International Group zaujímá specifickou pozici jako nejdéle existující evropská pobočka. V České republice se orientuje zejména na oblast všeobecné medicíny a dále na oblast kardiologie, revmatologie, psychiatrie, neurologie a urologie. Prosazuje vysoké kvalitativní standardy, které vycházejí z jejího kanadského zázemí. Na českém farmaceutickém generickém trhu se pohybuje na sedmé až osmé pozici (zdroj IMS).

Více info

Jiří Hořčica, mediální zástupce
Bison & Rose, Bělohorská 33, 169 00 Praha 6 – Břevnov
tel: +420 233 014 052, gsm: +420 777 202 957, fax: +420 233 352 591
jiri.horcica@bisonrose.cz, www.bisonrose.cz