Výzva pro zdravotnický management: Chyby zdravotnických pracovníků jsou podle CNBC 3. nejčastější příčinou úmrtí v USA

Autor: redakce | Zpravodaj | 25. 11. 2018

Praha, 26. listopadu 2018 (CEMI) – Třetí nejčastější příčinou smrti obyvatel USA jsou podle serveru CNBC po srdečních problémech a rakovině chyby pracovníků zdravotnických zařízení. Následkem těchto pochybení tak ročně umírá více jak čtvrt milionu Američanů. Pokud by v tomto ohledu byly zanalyzovány také pečovatelské domy a domácí péče, výsledné číslo by bylo ještě mnohem vyšší. Varovné zjištění nedávno publikovali autoři výzkumu ve zdravotnickém týdeníku BMJ. Podle doc. MUDr. Viléma Danziga, Ph.D., FESC, garanta oboru Management zdravotnictví MBA studia institutu CEMI, je stav v USA vždy důležitým lakmusovým papírkem a dá se soudit, že v mnoha zemích světa je možná chybovost zdravotnického personálu ještě vyšší. Vedení zdravotnických zařízení stojí před další složitou výzvou a vzdělávání je jednou z cest, jak proti tomuto smutnému zjištění bojovat.

Nepřesné úmrtní listy

Zveřejněná studie vznikla pod vedením doktora Martina Makary z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. A problémem není pouze samotná zjištěná míra úmrtnosti vlivem chyb ve zdravotnictví, ale i to, že přesné a transparentní informace o lékařských chybách se na úmrtních listech nenacházejí. Musí se totiž řídit kódy příčiny úmrtí podle Mezinárodní klasifikace nemocí, které chyby zdravotníků nebo systému nezahrnují. Autoři studie proto navrhují, aby úmrtní listy obsahovaly i kolonku s dotazem, zda k pacientově smrti nepřispěla chybná zdravotní péče.

Americké zdravotnictví je, pokud hovoříme o odbornosti a v praxi využívaných technologiích, jedno z nejlepších na světě. Když zde existuje taková míra chybovosti zdravotních pracovníků, máme pádný důvod se domnívat, že v mnoha jiných zemích světa může být ještě mnohem vyšší,“ uvádí Vilém Danzig, garant oboru Management zdravotnictví MBA studia na institutu CEMI. Ohledně zmíněné statistiky o zavinění úmrtí vlivem zdravotnické péče je skeptický.

Kvalitní zdravotnický personál: ideál, kterého není lehké vždy docílit

Četnost závažných chyb zdravotního personálu, které vedou k úmrtí či nechtěným závažným zdravotním následkům pacientů, je vždy jedním z nedůležitějších kritérií kvality péče celého zdravotnického zařízení. Hlavním cílem managementu musí být vždy ten nejlepší kolektiv zdravotnických pracovníků, který je možný v rámci daných okolností vytvořit,“ říká Vilém Danzig a dodává: „Manažeři zdravotnických zařízení mohou lákat kvalitní pracovníky finančně, různými benefity včetně možnosti odborného i manažerského vzdělávání, úrovní svého zařízení i tím, že nebudou vyvíjet tlak na velký počet přesčasů. Právě přesčasy jsou ale jedním z největších problémů nejen českého zdravotnictví. Stojí asi za určitou mírou chybovosti i za demotivací zejména středního zdravotnického personálu, který mnohdy odchází do jiných oborů. Přesčasy v Čechách jsou výsledkem nedostatku lékařů a zdravotních sester, který nemohou vyřešit manažeři zdravotnických zařízení, ale pouze vláda a ministerstvo zdravotnictví a školství. Zvláště tíživá je situace u zdravotních sester, kde změna systému vzdělávání před několika lety vedla k jejich současnému absolutnímu nedostatku. U lékařů je situace poněkud odlišná, pro mnohé je přesčasová práce zásadním zdrojem příjmu, mnozí by za méně práce méně peněz nechtěli a obávám se, že mít stejné odměny za méně hodin není příliš reálné. Zatím tedy manažeři zdravotnických zařízení musejí klást důraz na jiné výše zmíněné motivační prostředky.

 

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní online MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 1 400 klienty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. V rámci průzkumu efektivity vzdělávání manažerů byl agenturou IPSOS vyhodnocen institut CEMI jako instituce poskytující nejefektivnější MBA studium při zaměstnání. Institut CEMI od roku 2012 realizuje vlastní stipendijní program pro handicapované studenty, v jehož rámci již poskytl stipendia na MBA a LLM studium v celkové výši více než 2 miliony korun. Více informací naleznete na www.cemi.cz.