Výzkum: Syndrom vyhoření se týká čtvrtiny středoškolských učitelů

Autor: redakce | Zpravodaj | 25. 11. 2019

Brno 25. listopadu (ČTK) – Až čtvrtina učitelů středních škol v Jihomoravském kraji je podle výsledků nového výzkumu ohrožená syndromem vyhoření, anebo jím už přímo trpí. Syndrom vyhoření, tedy ztráta profesního zájmu, předchází výraznému snížení pracovních schopností. Novinářům to dnes řekli odborníci z Masarykovy univerzity a členové organizace Age Management.

Na výzkumu pracoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zapojilo se 533 učitelů. U jedné pětiny středoškolských učitelů v Jihomoravském kraji už výzkumníci zaznamenali průměrnou či podprůměrnou pracovní schopnost, nejčastěji jde o padesátníky. „Jako konkrétní překážky, které omezují výkon profese, učitelé uváděli nejen vysokou psychickou náročnost povolání spojenou s dlouhodobým stresem, ale také velké zatížení administrativou a dalšími výukovými i nevýukovými povinnostmi, což se nepříznivě promítá v množství a kvalitě odpočinku,“ uvedl vedoucí výzkumu Petr Hlaďo.

Pracovní schopnost definují odborníci jako rovnováhu mezi všemi nároky dané práce a možnostmi jednotlivce dostát nárokům v podmínkách daného pracoviště. U mladých učitelů plných energie bývá pracovní schopnost vysoká, časem ale roste míra opotřebení, pocit vyhoření, objevují se i zdravotní problémy, což může vést ke snížení schopností i dřívějšímu odchodu ze školství.

Měření pracovní schopnosti se na území Jihomoravského kraje prováděla podle finského vzoru. Tamní experti vyvinuli i nástroje, které mají zaměstnancům pomoci jejich schopnost opět zvýšit. U Finů se chtějí Češi inspirovat.

„Naším hlavním cílem je prevence syndromu vyhoření, zvládání kariérních i osobních změn. Program budeme dále modifikovat na základě zjištění z výzkumu a snažit se ho přizpůsobit podmínkám českých učitelů,“ řekla Ilona Štorová, předsedkyně spolku Age Management.

Vznikla skupina odborníků, kteří se budou podílet na přípravě učebních textů a příruček pro středoškolské učitele. Momentálně mají vyškolených 38 lektorů. Členové organizace musí nyní program upravit a pilotně ověřit, příští rok jej chtějí nabídnout českým učitelům.