Výskyt nové pohlavní choroby v České republice byl prokázán díky spolupráci Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce a referenční laboratoře pro chlamydie

Autor: redakce | Zpravodaj | 16. 7. 2012
Ze západní Evropy do Čech míří epidemie pohlavní choroby lymphogranuloma venereum (LGV) – endemického onemocnění ze zemí subsaharské Afriky, Jižní Ameriky, Severovýchodní Asie a Karibiku.

V únoru 2003 byl v Rotterdamu v Holandsku zachycen první případ LGV. Vyšetřením partnerů prvního pacienta bylo zjištěno dalších 13 případů. Takto začala epidemie LGV v Evropě. Na Dermatovenerologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce přednostky prof. MUDr. Jany Hercogové v Praze bylo ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro chlamydie pod vedením MUDr. Hany Zákoucké do května 2012 potvrzeno 14 případů LGV. Od doby potvrzení prvního případu v Holandsku jsou hlášeny stovky dalších případů ve Španělsku, Anglii, Rakousku, Německu, Portugalsku a také v Severní Americe a Austrálii. Celkem se jedná o více než 1600 hlášených případů LGV v tzv. vyspělých zemích. Výskyt LGV je v těchto zemích je úzce spjat s pacienty mužského pohlaví homosexuální orientace, většina pacientů je zároveň HIV pozitivních, vysoce promiskuitních, s velmi rizikovým sexuálním chováním, které zahrnuje nechráněný anální sex, sdílení sexuálních pomůcek, fisting a sex party zahrnující též mezinárodní sexuální síť partnerů s vysokým výskytem současně přidružených sexuálně přenosných chorob.

“LGV je závažným onemocněním přenosným pohlavním stykem, které se v Evropě vyskytuje zejména v homosexuální komunitě,” uvádí MUDr. Daniela Vaňousová a dodává, že je “důležité vyvarování se rizikového sexuálního chování, zejména nechráněných pohlavních styků s cizinci a vzhledem k celkovému nárůstu výskytu pohlavních chorob obecně – tj. syfilis, kapavky, chlamydií a HPV infekce, je velmi důležité dodržování zásad bezpečného sexu.” LGV se ve vyspělých zemích přenáší nejčastěji análním stykem s následnou výrazně zánětlivou reakcí organismu v místě přenosu, která je často doprovázena celkovými příznaky. Inkubační doba je 3 – 30 dní. Možné jsou 2 klinické průběhy onemocnění, ale při laboratorním vyšetření sexuální kontaktů nemocných pacientů byly zjištěny i případy infekce bez klinických projevů.
 

Klasický průběh LGV je charakterizován vznikem primárního projevu v oblasti genitálu. Je to červený pupínek, který se mění ve vřed. Neléčená infekce se sama zhojí během několika týdnů a infekce přechází v průběhu dnů až týdnů do dalšího stadia. Pro toto stadium je typické bolestivé zduření tříselných mízních uzlin se zarudnutím kůže nad uzlinami. Tyto uzliny mohou splývat, hnisat a mohou se vytvořit píštěle, tj. kanálky mezi uzlinou a povrchem kůže. Prasknutí uzlin hrozí jak v tříslech, tak v dutině břišní. Tyto projevy doprovázejí často celkové příznaky – nevolnost, třesavka, horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Neléčené LGV může postoupit u některých pacientů do třetího stadia, charakterizovaného chronickým zánětem, který vede k uzávěru mízních cév.  Následkem je vznik masivního otoku a znetvoření oblasti genitálu. V průmyslových zemích je vzhledem k epidemii v homosexuální komunitě častějším klinickým obrazem LGV tzv. rektální syndrom. Je to zánět konečníku, který je často doprovázen celkovými příznaky. Tento zánět se projevuje výtokem z konečníku, někdy s příměsí krve, bolestí v oblasti konečníku, bolestivým vyprazdňováním nebo zácpou. Neléčený LGV zánět v konečníku může vést ke vzniku zúžení střev a tvorbě píštělí.

Diagnostika
Klíčem ke správné diagnóze je provedení stěru z oblasti probíhající infekce a následného specifického testu k průkazu Chlamydia trachomatis v Národní referenční laboratoři pro chlamydie v Praze. Toto vyšetření určí i konkrétní typ chlamydie.

 
Léčba
Lékem volby LGV jsou cílená antibiotika podávaná po dostatečně dlouhou dobu. Chirurgické řešení je nutné v případě zhnisání uzlin a vzniku píštělí. Dále se chirurgicky řeší zúžení střev jako komplikace neléčeného onemocnění. Léčbě se věnují jen specializovaná centra.

Kontakt pro média:
MUDr. Daniela Vaňousová
Centrum pro pohlavní nemoci Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze

tel. 26608 2359, e-mail: dermatology@bulovka.cz