Vyšetření štítné žlázy absolvovalo vloni třikrát více žen než mužů

Autor: redakce | Zpravodaj | 17. 2. 2016

PRAHA, 18. února 2016

 

V roce 2015 absolvovalo vyšetření štítné žlázy více jak 400 000 osob. Vyplývá to ze statistických dat diagnostických laboratoří AeskuLab. Mezi pacienty jednoznačně převažovaly ženy (75 %), zejména ve věkové kategorii 56 – 75 let. Onemocněním štítné žlázy trpí po celém světě až 300 milionů lidí, mnoho z nich o své nemoci ani neví. Nejčastějším onemocněním je hypotyreóza, kdy štítná žláza neprodukuje dostatečné množství hormonů. V České republice jí trpí zhruba 15 – 20 % žen ve věku nad 50 let.

 

Štítná žláza je nezbytně nutná pro správnou funkci celého těla, zajišťuje optimální funkci mozku, srdce, svalů a jiných orgánů. Patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí, svoje hormony tedy vylučuje přímo do krve, ze které se dostává do celého těla, a tím zabezpečuje jeho správný vývoj. Pokud štítná žláza nevytváří správné množství hormonů, objeví se obtíže.

 

Onemocnění štítné žlázy se častěji vyskytuje u žen, mnohdy v období menopauzy. V loňském roce bylo v laboratořích AeskuLab provedeno více než 400 000 vyšetření štítné žlázy a téměř 300 000 z nich bylo provedeno právě u žen. Nejvíce pacientů patřilo do věkové kategorie od 56 do 75 let,“ říká MUDr. Zdenka Tondlová, vedoucí klinické biochemie a hematologie laboratoře AeskuLab Hadovka.

 

Hypotyreóza, kdy štítná žláza produkuje méně hormonů, může být vrozená1, nebo získaná2. U pacientů se objevuje nepřirozená ospalost, únava, svalová slabost i chladná a suchá kůže. Vrozené hypotyreóze u novorozenců je třeba předcházet zajištěním dostatečného přísunu jódu u matky. Předpokladem je normální funkce štítné žlázy během těhotenství.

 

Pokud je naopak štítná žláza příliš aktivní, uvolňuje do krevního oběhu příliš mnoho hormonů. Tento stav se nazývá hypertyreóza3. Projevuje se především zvýšenou rychlostí bazálního metabolismu, což má za následek úbytek hmotnosti. Dalšími příznaky jsou kardiovaskulární projevy (fibrilace síní), nervové projevy i poruchy plodnosti.

 

Poruchami činnosti štítné žlázy je ohrožena především ta část populace, která má onemocnění v rodině. Zvýšenou pozornost tomuto orgánu by měli věnovat i pacienti s rodinnou anamnézou cukrovky či celiakie. Ohroženy jsou i ženy, které trpí neplodností, prodělaly potrat či předčasný porod. Základem prevence je dostatečný přísun jódu. Zapomínat by na to neměly především těhotné ženy, které mohou neléčenou poruchou štítné žlázy zkomplikovat vývoj plodu!

 

 

 

Kontakt pro média:

Markéta Kuprová
PR.Konektor

marketa.kuprova@prkonektor.cz
728 624 767

1 Hypotyreóza (vrozená): Výskyt u novorozenců je celosvětově 0,02 – 0,03 %, dvakrát častěji u žen. (zdroj: Ing. Igor Klimíček, MBA)

2 Hypotyreóza (získaná): Výskyt v USA 3,7 – 4,6 %, pětkrát častěji u žen. (zdroj: Ing. Igor Klimíček, MBA)

3 Hypertyreóza: Výskyt v USA 0,5 – 1,3 %, pětkrát častěji u žen. (zdroj: Ing. Igor Klimíček, MBA)