Vyjádření k situaci ve Valašském očním centru Vsetín

Autor: redakce | Zpravodaj | 2. 7. 2015

V pondělí 29. června dostal primář očního oddělení Vsetínské nemocnice, a. s. a zároveň šéf Valašského očního centra Vsetín od předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Věry Prouskové výpověď z pracovního poměru ve Vsetínské nemocnici, a. s. O den později dostalo výpověď z nájmu prostor v areálu Vsetínské nemocnice i ZIRIS oční centrum.

Právě tyto subjekty, tedy Vsetínská nemocnice a ZIRIS, byly partnery v projektu Valašské oční centrum Vsetín, který byl unikátní ve spojení krajského zdravotnictví a soukromé sféry. To spočívalo v tom, že soukromý investor vybavil oční oddělení moderní technikou včetně laserového operačního přístroje pro operace odstraňující dioptrie. Výkony hrazené ze zdravotního pojištění tak byly hrazeny nemocnici, nadstandardní výkony pak spadaly ZIRISu. Své místo si tento projekt na trhu našel velmi rychle, o čemž svědčí stále stoupající množství operačních výkonů.

Výpověď jak pana primáře, tak i jednatele ZIRISu, proto zaskočila.

Vyjádření primáře Michala Zieglera:

Tento krok hodnotím jako jednoznačný nevděk za své snažení, které prokazatelně vedlo ke zvýšení kvality poskytované péče v oblasti oftalmologie v celém regionu. Dále to vnímám jako nekalý postup konkurence z blízkého Zlína, která se pravděpodobně zalekla našich úspěchů.

Výsledky práce Valašského očního centra jsou samozřejmě doložitelné a zcela jasně ukazují na stále se zvyšující objem operativy i činností v centru, včetně vrůstajícího věhlasu očního oddělení ve Vsetíně. Nepopiratelná je i celková spokojenost obyvatel s námi poskytovanými službami.

 

Vyjádření Jana Zlámalíka, jednatele ZIRIS očního centra:

Postup vedení nemocnice považuji za nekorektní a domnívám se, že je i v rozporu s podnájemní smlouvou a smlouvou o spolupráci při zřízení Valašského očního centra. Navíc podáním výpovědi primáři Michalu Zieglerovi, který je současně prokuristou ZIRIS očního centra a hlavním operatérem, jakož i koordinátorem celého projektu, dochází ke zmaření významné soukromé investice do tohoto projektu.

Nyní nás čeká jednání s vedením nemocnice o zabezpečení další péče o naše klienty. Ať už bude výsledek jakýkoli, je naším cílem zachování a další rozvoj špičkového očního pracoviště třeba i mimo areál nemocnice, tak aby oftalmologická péče o pacienty byla dále ve Vsetíně v odpovídající kvalitě dostupná.

Pro postup Vsetínské nemocnice, a.s. současně také zvažuji možnosti odvolání darů, které byly dříve nemocnici poskytnuty, a to v řádu několika stovek tisíc.

 

Kontakt: Ing. Jan Zlámalík, tel: +420 777 610 445, e-mail: jan.zlamalik@ziris.cz

Kontakt: MUDr. Michal Ziegler, tel: +420 739 533 802, e-mail: michal.ziegler@ziris.cz