Vladimír Přikryl: eHealth musí respektovat požadavky lékařů, jinak riskuje vlnu nesouhlasu

Autor: redakce | Zpravodaj | 21. 1. 2013

Brno, 22. ledna 2013

Spolu se začátkem roku 2013 se začaly realizovat první konkrétní kroky k ustanovení funkční koncepce českého elektronického zdravotnictví. V souvislosti s tím je však třeba upozornit na riziko, které vyvstalo již v případě odsouhlasení zavedení elektronických receptů od ledna 2015. Pokud nebude schválená koncepce elektronizace zdravotnictví plně respektovat základní požadavky zdravotnických profesionálů, setkáme se s jejich silným odporem. Ten by pak mohl ve výsledku celý proces elektronizace výrazně zkomplikovat.

Požadavky zdravotníků musí být podstatou nové koncepce elektronizace

Je třeba si uvědomit, že důvěra a ochota zdravotnické veřejnosti k procesu elektronizace byla již jednou výrazně narušena kauzou s elektronickými zdravotnickými knížkami IZIP. Finálně schválená koncepce elektronizace tedy musí v maximální možné míře respektovat žádosti zdravotníků, aby získala jejich pochopení a především plnou a aktivní podporu. V opačném případě se budeme opět potýkat s vlnou odporu a pochybností.

Jedním z klíčových požadavků lékařů na elektronizaci je to, aby měli co nejvyšší možnou kontrolu nad svými daty. V nich mají totiž uložené své zkušenosti, znalosti a veškeré know-how. Z tohoto důvodu jsou pro ně nesmírně cenné. Archiv elektronické dokumentace by tedy rozhodně měl spadat i nadále primárně pod správu lékaře, nikoliv pod správu anonymního vzdáleného úložiště. Pokud v rámci elektronizace nebude tento požadavek brán v potaz, přinese jakýkoliv další postup vysokou míru skepse ze strany lékařů.

Dalším zásadním požadavkem je to, aby elektronizace přinášela lékařům výhody nejlépe ihned po svém zahájení. Díky tomu bude totiž možné alespoň v začátcích ponechat zapojení do procesu na dobrovolném rozhodnutí každého zdravotníka. Z našich zkušeností a průzkumů je zřejmé, že se celá řada lékařů ochotně do nového systému zapojí, pokud jim přinese úsporu času či větší množství potřebných informací.

Elektronizace by měla řešit autenticitu dokumentace a zabezpečenou komunikaci

V návrhu na funkční elektronizaci zdravotnictví bychom doporučovali zaměřit se zejména na pravost zdravotnických materiálů a bezproblémovou komunikaci uživatelů systému. V případě práce s dokumentací by se měla pozornost soustředit v první řadě na zajištění přesné identifikace lékaře u všech zpráv i receptů. Tento krok by měl zaručovat unikátní elektronický podpis, který by byl automatickou součástí každého zdravotnického dokumentu. Tím by lékař získal jistotu o správnosti informací ve sdílené dokumentaci, na základě kterých stanovuje pacientovi léčbu.

Zásadním bodem eHealth je pak funkční elektronická komunikace mezi všemi sektory zdravotnictví. V dnešní době totiž využívají zdravotníci k předávání citlivých údajů běžnou poštu, email či důležité dokumenty dokonce postoupí po vyšetření samotnému pacientovi. Tyto způsoby sdílení citlivých dat přitom nejsou zákonné ani bezpečné. Není zde totiž možné zaručit, že budou dokumenty skutečně předány do rukou kompetentní osoby. Proto jsme se rozhodli vytvořit jednotný a plně zabezpečený komunikační kanál Medical Net pro předávání citlivých zdravotnických informací. Komunikační klient tohoto systému každou lékařskou zprávu automaticky opatřuje elektronickým podpisem, který zaručuje pravost odesílatele. Následně je každý dokument asymetricky šifrován a tím pečlivě zabezpečen. Komunikace zdravotnických profesionálů tak probíhá plně v souladu s platnou legislativou České republiky.

Jsme pevně přesvědčeni, že jediná správná cesta elektronizace zdravotnictví je taková, která bude pramenit z komunikace se samotnými uživateli systémů. Musí plně respektovat jejich právo kontrolovat a spravovat vlastní data a umožňovat jim absolutně bezpečnou komunikaci. Pokud budou tyto požadavky zdravotnických profesionálů i nadále opomíjeny a zanedbávány, nebude nikdy elektronizace fungovat tak, jak by měla.

Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical

(tel.: +420 246 007 912, e-mail: Vladimir.Prikryl@cgm.com)

 

 

O společnosti CompuGroup Medical

 

CompuGroup Medical je mezinárodní softwarová společnost zaměřená na oblast zdravotnictví. Její softwarové produkty patří v oblasti zdravotnictví k celosvětově nejpoužívanějším. Mezi zákazníky společnosti CompuGroup Medical patří více než 380 tisíc lékařů, zubních lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních služeb. Společnost působí ve 34 zemích po celém světě.

 

Společnost CompuGroup Medical Česká republika vznikla v roce 2009 úspěšnou fúzí softwarových firem, jejichž vlastníkem byla mateřská společnost CompuGroup Medical. Díky propojení firem Medisoft International, DIALOG MIS, SMS a SAKURA Software se společnost stala lídrem tuzemského trhu nemocničních a ambulantních informačních systémů. Na pobočkách v Praze, Brně, Pardubicích a Ústí nad Orlicí pracuje 110 zaměstnanců.