Vincentka podpořila výroční fórum Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I. LFUK a FN v Motole

Autor: redakce | Zpravodaj | 8. 11. 2017

Praha/Luhačovice, 9. 11. 2017 (I. LFUK, FN Motol) – Výročí 125 let od založení a 30 let „vlajkové lodi“ své činnosti – kochleárních implantací – si dnes připomíná Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I. LFUK a Fakultní nemocnice v Motole. K jubileu pořádá ORL Vincentka Fórum 2017 v pražském Radiopaláci.

Kochleární neuroprotéza (neboli kochleární implantát) dělá práci za poškozené části vnitřního ucha. Elektronické zařízení dokáže zčásti nahradit sluch lidem, kteří se buď narodili jako neslyšící anebo sluch ztratili v průběhu života. Na rozdíl od běžných sluchadel, které jen zesilují zvuk při zhoršení kvality sluchu, umí obnovit i již zcela ztracený sluch.

Program implantací kochleárních neuroprotéz funguje od roku 1987. Implantační centrum v Motole je jediné svého druhu v České republice, které obnovuje sluch neslyšících prostřednictvím kochleární i kmenové neuroprotézy (ABI). V roce 1999 lékaři centra provedli první kmenovou implantaci ve střední Evropě.

Na světě dnes používá kochleární neuroprotézu přes 200 tisíc dospělých i dětí. V Česku to bylo pár stovek lidí, z toho bylo k dnešnímu dni 299 dospělých pacientů implantovaných právě na této klinice. Děti dostávají implantát na sesterské ORL klinice 2. LF UK FN Motol.

„Klinika se za dobu své existence od skromných podmínek urazila velmi dlouhou cestu a dnes patří k předním evropským klinikám. Dokonce byla vyznamenána před dvěma lety organizací celoevropského otorinolaryngologického kongresu, kterého se zúčastnilo na 4000 otolaryngologů z celého světa,“ uvedli hlavní organizátoři Vincentka Fóra 2017 prof. MUDr. Jan Betka. DrSc. a prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Českou otiatrickou kliniku (předchůdce otorinolaryngologické kliniky) založil v roce 1892 prof. MUDr. Emilián Kaufmann (1852-1912). Vznikla rozštěpením německé ušní kliniky ve Všeobecné nemocnici, kterou založil a vedl prof. MUDr. Emanuel Zaufal na Karlo-Ferdinandově c.k. univerzitě od roku 1874 a byla jednou z nejstarších ušních klinik celosvětově. V roce 1997 se přestěhovala do prostor motolské fakultní nemocnice a významně navýšila svou kapacitu.

Spojení Vincentky s kongresem ORL kliniky není náhodné. „Pro léčivý vliv minerální vody na hlasivky a dýchací cesty ji vydatně využívají moderátoři, herci i zpěváci,“ vysvětluje předseda představenstva Vincentka, a. s., Ing. Ladislav Šumšal. Odborníci při dýchacích problémech z virů a bakterií jako nejúčinnější postup doporučují nalít do nerezového hrnce asi tři až čtyři centimetry Vincentky a pomalu ji zahřívat tak dlouho, než se začne uvolňovat pára, nikoliv však až do varu. Když se začne pára uvolňovat, přehodit si přes hlavu ručník a opatrně se nad hrnec nahnout v takové vzdálenosti, aby se člověk neopařil. Pak už stačí jen asi pět až deset minut léčivou páru vdechovat.

Více o akci se lze dočíst na webu orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum, o účincích luhačovické minerální vody pak na www.vincentka.cz.