Veterinární inspektoři nacvičovali likvidaci nebezpečných nákaz v chovu

Aktuálně | 1. 9. 2021

„Cílem pravidelného cvičení je, simulovat skutečný případ výskytu nebezpečné nákazy v chovech či v populaci volně žijících zvířat a procvičit efektivní součinnost všech zainteresovaných složek SVS. Poznatky získané při cvičení nám také pomáhají zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci,“ uvedl Semerád.

V Česku není podle Semeráda aktuálně evidován žádný případ nákazy africkým morem prasat a veterináři letos zlikvidovali všechna ohniska ptačí chřipky. V Německu, Polsku a na Slovensku jsou ale zaznamenávány nové nákazy africkým morem prasat, přičemž se nakažená zvířata přibližují k Česku. Například v Polsku byla nemoc zachycena již pouze 40 kilometrů od hranic s Českem. „Ještě před rokem bychom se bavili například o 200 kilometrech,“ řekl Semerád.

SVS proto pečlivě monitoruje situaci hlavně v příhraničních oblastech a pravidelně odebírá vzorky uhynulých či ulovených divokých prasat. „Všechny výsledky jsou zatím negativní,“ dodal Semerád.

Ptačí chřipka

U ptačí chřipky bylo letos v Česku vyhlášeno 37 ohnisek v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zajetí. Poslední ohnisko bylo zlikvidováno v červnu a Česko bylo v závěru srpna uznáno za zemi, která je prostá této nákazy. Stejný status má už dva roky i v případě afrického moru prasat.

Veterinární inspektoři v Heroltovicích nacvičovali zejména diagnostiku a odběr vzorků. Součástí nácviku byl vstup veterinářů do zasaženého hospodářství, odebrání vzorků a jejich následná příprava pro transport do laboratoře. Pracovníci SVS na statku představili nový kontejner, který slouží k usmrcení většího počtu prasat z nakaženého chovu pomocí oxidu uhličitého. Tato metoda je rychlejší a bezpečnější. Odpadne totiž usmrcování prasat pomocí elektrických kleští. Veterináři zároveň testovali využití termokamery při vyšetření tělesné teploty prasat a dohledávání uhynulých kusů v nepřehledném terénu.

Určení doby úhynu

Inspektoři při zkoumání vzorků z těl uhynulých zvířat spolupracují s kriminalistickým ústavem, jehož odborníci pomocí analýzy hmyzu odebraného z rozkládajícího se těla zvířete mohou přesně určit dobu jeho úhynu. Tento údaj pak pomůže veterinárním inspektorům zjistit okolnosti úhynu zvířat.

SVS má dvě pohotovostní střediska pro mimořádné situace, v Brně a Hradci Králové. Střediska ve spolupráci například s hasiči provádí nařízená opatření a zasahují v ohniscích nákaz.