Veterináři: Podíl nevyhovujících látek v potravinách klesl na 0,03 procenta

Autor: redakce | Aktuálně | 10. 5. 2024

Stanovené limity, až na jeden vzorek kravského mléka, splnily všechny vzorky syrového ovčího a kravského mléka. Z téměř 200 vzorků slepičích vajec zjistili inspektoři přítomnost doplňkových látek a veterinárních léčivých přípravků ve dvou případech. Dále zkontrolovali téměř 230 vzorků medu, stanoveným limitům vyhověly všechny.

„Procento záchytu nevyhovujících výsledků je skutečně minimální a z dlouhodobého pohledu se ještě snižuje. Zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu v České republice z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nelze proto hodnotit jinak než jako velmi příznivou,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterinární lékaři odebrali také více než 1000 vzorků od skotu, celkem zjistili čtyři nevyhovují případy. Jednalo se o nadlimitní množství zbytku veterinárních léčiv a v jednom případě šlo o přítomnost zakázané látky. Stanovené limity splnilo přes 700 vzorků drůbeže a všechny vzorky prasat.

Stejně jako v předchozích letech vyšetřovali inspektoři rovněž potravinářské výrobky. Analýze vyhověly všechny testované mléčné a vaječné výrobky i výrobky z mořských a sladkovodních ryb. Pochybení zjistili například u nadlimitní koncentrace olova u tří masných výrobků ze zvěřiny.

V krmivech pro hospodářská zvířata nezjistili veterináři až na výjimky nevyhovující koncentraci sledovaných látek. U krmných směsí pro drůbež nesplnily limity čtyři případy. Nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv nebo vody v chovech hospodářských zvířat a ryb veterinární správa nezjistila, stejně jako v předchozích letech.