Velké investice podle MZd snížení půjčky z EU neohrozí, měla jít na geriatrii

Autor: Redakce | Zpravodaj | 25. 8. 2023

Stavby nových budov podle Jakoba z půjčky placeny být neměly. „Tyto akce jsou a budou nadále financovány z grantové části Národního plánu obnovy a jsou převážně již v realizaci,“ uvedl.

Za zhruba 6,3 miliardy korun, vznikají čtyři nové budovy – dvě v pražské Fakultní nemocnici Motol a další dvě v Brně, ve fakultní nemocnici v Bohunicích a Masarykově onkologickém ústavu. Další dvě miliardy korun bude muset dát na jejich výstavbu stát kvůli spolufinancování. V Motole vznikne nové onkologické centrum a simulační centrum po výuku, v Brně centrum onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči a rozšíří se kapacity Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH).

Podporu na lepší diagnostiku a léčbu s pomocí inovativních technologií podle dřívějších informací ministerstva získají také další nemocnice, které se onkologii a hematoonkologii věnují. Asi 200 milionů korun je vyčleněno pro vznik komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji, kde dosud chybí. Kolem 200 milionů dostane každá fakultní nemocnice mimo Prahu a FN Motol, po sto milionech Všeobecná fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice a Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Necelých 148 milionů půjde také pro osm krajských nemocnic.

Z půjčky, kterou vláda snížila z původně plánovaných 137 miliard korun na 19 miliard, plánovalo ministerstvo zdravotnictví financovat reformu geriatrie, tedy zdravotnického oboru zabývajícího se zdravotním a funkčním stavem ve stáří. Podobně už z evropských a norských fondů začalo ministerstvo reformovat péči o duševní zdraví.

„Podpora této oblasti je pro ministerstvo zdravotnictví zásadní a odstoupení od půjčky nemá vliv na pokračování snahy ministerstva v této oblasti dále konat. Ministerstvo zdravotnictví nyní řeší další možné zdroje financování plánovaných aktivit, neboť jednou z nich měl být i dotační titul na podporu geriatrické péče,“ doplnil Jakob.

Další peníze z Národního plánu obnovy ministerstvo využije také na digitalizaci systému postgraduálního vzdělávání lékařů a další rozvoj onkologických preventivních programů včetně propagační kampaně.

Cílem 3,3 miliardy korun z evropských peněz, které měly směřovat do geriatrie, měla být věší dostupnost a kvalita péče. Nyní mají geriatrická oddělení často pokoje s větším množstvím lůžek, což se ukázalo jako problematické i v první vlně šíření epidemie covidu-19. Kapacity jsou navíc často zcela naplněné.

Členské státy musejí žádost o půjčku předkládat současně s žádostí o změny v už schváleném Národním plánu obnovy. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a nastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Půjčky mají splatnost 30 let od data poskytnutí peněz.