Věděli jste, že vysoký cholesterol můžete zdědit?

Autor: redakce | Zpravodaj | 21. 9. 2016

Praha, 22. září 2016 – V týdnu od 19. do 22. září se u příležitosti Světového dne FH, který připadá na sobotu 24. září, v České republice poprvé uskuteční Týden FH věnovaný problematice dědičně zvýšeného cholesterolu v krvi. Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastější dědičně podmíněná metabolická choroba. Projevuje se vysokou hladinou cholesterolu v krvi. V České republice jí trpí přibližně každý 250. člověk. V rámci Týdne FH probíhá měření cholesterolu u zaměstnanců v pěti firmách působících v České republice. Z výsledků za první dva dny měření vyplývá, že i mnoho mladých lidí má hladinu cholesterolu na hraně nebo dokonce mírně zvýšenou. Pokud mají však současně i vyšší hladinu ochranného cholesterolu (HDL) a jsou jinak zdraví a v dobré fyzické kondici, nemusí být ještě z lékařského hlediska rizikoví. Diagnóza FH, pacientský spolek sdružující pacienty s familiární hypercholesterolemií, pořádá tuto osvětovou akci ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT).

 

Týden FH

V České republice je podchyceno asi jen 15 % z celkového předpokládaného počtu osob s familiární hypercholesterolemií, přičemž u neléčených pacientů dochází k předčasnému rozvoji aterosklerózy. Ta může vést např. k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici již mezi 20. a 45. rokem života. Pacientský spolek Diagnóza FH ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) se proto snaží upozornit na důležitost včasného podchycení nemoci a zahájení léčby. V letošním roce poprvé pořádá v rámci aktivit spojených se Světovým dnem familiární hypercholesterolemie, který připadá na sobotu 24. září, akci s názvem Týden FH. Ten probíhá od 19. do 22. září.

U této příležitosti zorganizovali celodenní akce pro zaměstnance přímo na jejich pracovištích v pěti firmách působících v České republice – PricewaterhouseCoopers, Vodafone, v redakci deníku Metro, České televizi a Patria Finance. Součástí programu bylo měření cholesterolu zájemců a okamžitá konzultace výsledků s lékařem a nutričním terapeutem, poradenství zaměřené na úpravu životosprávy a moderní léčbu vysokého cholesterolu. Kontrolní vyšetření přinesla zajímavé výsledky.

 

Celkem bylo za první dva dny změřeno 200 lidí, jejich věkový průměr se pohyboval kolem 35 let. Z celkového počtu 200 lidí byla zvýšená hladina cholesterolu naměřena u 163 z nich. U 92 lidí byly naměřeny hodnoty cholesterolu nad 5 mmol/l, u 71 lidí dokonce nad 5,2 mmol/l. Vyšší LDL cholesterol byl pak zjištěn u 82 lidí, z čehož 27 z nich mělo hodnotu LDL nad 3,4 mmol/l. Průměrně byly u měřených osob naměřeny také vyšší hladiny ochranného cholesterolu, což svědčí o jejich dobré fyzické kondici. Osobám s hraničními nebo vyššími hodnotami bylo doporučeno pravidelné kontrolní měření. U dvou měřených žen byly zjištěny hodnoty, které by již mohly znamenat podezření na familární hypercholesterolemii, proto byly hned na místě objednány na vyšetření do specializované ambulance.

Cílem Týdne FH bylo informovat širokou veřejnost o této doposud nepříliš známé nemoci a jejích formách a o možnostech, které moderní medicína nabízí při léčbě tohoto onemocnění. Domnívám se, že se nám podařilo splnit, co jsme si předsevzali. Jsme spokojení s průběhem akce a příjemně překvapeni reakcemi účastníků, kteří projevili o vyšetření i o poradenství velký zájem,“ uvádí Mgr. Zdeňka Cimická, předsedkyně spolku Diagnóza FH, které byla familiární hypercholesterolemie diagnostikována na prahu důchodového věku.

 

Moderní možnosti v léčbě i prevenci

Obecně je pro prevenci vysokého cholesterolu v krvi důležitý dostatek pohybu a správný jídelníček. Klíčová jsou pravidelná vyšetření hladiny cholesterolu v krvi. Cholesterol je pro funkci našeho organismu velmi důležitý. Jedná se o základní stavební kámen povrchu všech buněk, stavební látku hormonů a je také nepostradatelný pro tvorbu vitamínu D, který zabezpečuje např. pevnost kostí. Pokud máme ale v krvi cholesterolu nadbytek, má tendenci se usazovat v cévních stěnách a způsobovat jejich ucpávání. „Velký význam v tomto ohledu sehrávají tuky v našem jídelníčku. Ty by měly pokrývat nejvýše 35 % celkového energetického příjmu, což v praxi představuje asi 70 g tuků na den. Velmi důležité je přitom jejich složení. Zatímco tuky s převahou nenasycených mastných kyselin podporují snižování cholesterolu, a takové tuky by měly tvořit 2/3 ze všech přijatých tuků, tuky s převahou mastných kyselin nasycených, pokud jich máme ve stravě mnoho, podporují zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a celkově zvyšují srdečně-cévní riziko. Prakticky to znamená upřednostňovat na mazání kvalitní tuky rostlinného původu, vařit s použitím rostlinných olejů (ideálně řepkový, příp. olivový), jíst častěji ryby a nevyhýbat se oříškům. Naopak je třeba snížit spotřebu másla, sádla, ale také uzenin, tučného masa, tučných mléčných výrobků, jemného a trvanlivého pečiva, zejména druhů s polevou či náplní,“ upozorňuje Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka a místopředsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z.s., dalšího z partnerů Týdne FH.

V případě dědičně podmíněného zvýšeného cholesterolu v krvi však jen pravidelný pohyb a úprava jídelníčku nestačí. Pacienti s dědičně zvýšenou hladinou cholesterolu – tzv. familiární hypercholesterolemií – musí pravidelně užívat léky na jeho snížení. „Máme k dispozici účinné léky, které hladinu cholesterolu v krvi dokáží snížit. Navíc přicházejí i nové inovativní léčivé přípravky, jež koncentraci cholesterolu v krvi redukují významně více a současně mají méně vedlejších účinků. Oproti současné léčbě je také možné podávat je podkožně jen jednou za dva týdny nebo za měsíc, a po řádném vyškolení jsou tyto léky určené pro podávání samotnými pacienty,“ dodává doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., internista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Úhrada této moderní léčby familiární hypercholesterolemie se vyvíjí v Evropě nadějně. Letos došlo ke schválení úhrady inovativní léčby na Slovensku a očekáváme, že v příštím roce bude dostupná také pacientům v České republice.

Rodinná anamnéza je klíčová

Dědičně zvýšený cholesterol mohou pacienti zdědit po jednom, nebo dokonce po obou rodičích. V prvním případě se jedná o častější, tzv. heterozygotní formu. Pokud ovšem mají oba rodiče familiární hypercholesterolemii, může jejich potomek mít homozygotní formu, tedy dědičně zvýšený cholesterol zděděný po obou rodičích. Jedinci s tímto onemocněním mají přibližně čtyřnásobně zvýšené hladiny LDL cholesterolu, s čímž souvisí i zvýšené riziko komplikací. Například infarkt myokardu může postihnout pacienta s homozygotní formou nemoci již mezi 20. a 30. rokem věku. Jsou známy dokonce i případy infarktů u dětí mladších 10 let. V České republice je odhadován počet pacientů s homozygotní formou FH asi na 20 osob, podchycených a léčených je ale pouze 14 z nich. „Jedná se o vzácné onemocnění, o kterém lidé prakticky nevědí. Je však vysoce nebezpečné pro zdraví a život. Léčba musí být dlouhodobá, celoživotní, ale má jednoznačně pozitivní výsledky. Právě včasná diagnostika, která spočívá v měření cholesterolu, zhodnocení rodinné anamnézy a genetického vyšetření, může nemocné ušetřit závažných komplikací,“ uzavírá doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

 

Benefiční galavečer

20. ledna 2017 se ve Slovanském domě uskuteční benefiční galavečer s názvem Tančíme za nižší cholesterol

 

 

Kontakt pro média:

Lenka Dudková

AMI Communications

E-mail: lenka.dudkova@amic.cz

Tel.: +420 724 012 626