Vědci z ČVUT tisknou 3D modely srdcí pacientů, pomáhají zvýšit úspěšnost operací

„Před samotným zákrokem je na fakultě připraven fyzický model srdce pacienta, což znamená, že nejprve vytvoříme počítačovou předlohu modelu srdce z pacientských CT snímků a následně vyrobíme model pomocí 3D tisku,“ popsal David Vrba z výzkumného týmu Bioelektromagnetizmus.

Modely pomáhají při tzv. katetrizačním uzávěru ouška levé srdeční síně. Simulace zákroku pomáhá lékařů z vinohradské nemocnice najít nejlepší místo pro napíchnutí mezisíňové přepážky, což je podle odborníků klíčový moment zákroku. Díky možnosti simulace na modelu je výkon uzpůsoben individuálnímu pacientovi s ohledem na anatomické poměry jeho srdce. „To je důležité nejen pro efektivitu, ale i bezpečnost zákroku,“ doplnil další výzkumník Ondřej Fišer.

Zákrok podstupují lidé, kteří trpí fibrilací síní se zvýšeným rizikem trombózy a selhává u nich léčba snižující srážlivost krve kvůli velkému nebezpečí vnitřního krvácení. Tito pacienti jsou podle odborníků výrazně ohroženi cévní mozkovou příhodou, protože ke vzniku trombózy nejčastěji dochází právě v oušku levé srdeční síně. Odtud pak přes levou komoru míří tromb mnohdy přímo do mozku. Pokud však lékaři ouško levé srdeční síně uzavřou, sníží riziko mozkové příhody.