Vědci poodkryli nové vlastnosti proteinu zapojeného do vzniku metastáz

„Již delší dobu se vědělo, že při zvýšení hladiny proteinu AGR2 je prognóza nádorového onemocnění prsu špatná. Nádory jsou agresivnější, odolnější vůči léčbě a mají větší tendenci metastázovat, ale nevědělo se proč, respektive jaká je role tohoto proteinu a s jakými dalšími proteiny interaguje,“ uvedl Roman Hrstka z Masarykova onkologického ústavu. Onkologové se proto spojili s biochemiky z přírodovědecké fakulty, kteří disponovali potřebnou technologií.

 

„Využili jsme pokročilé analytické techniky, především kapalinovou chromatografii v kombinaci s hmotnostní spektrometrií, abychom identifikovali protein i jeho interakční partnery, tedy další proteiny, na něž působí, a popsali jak,“ uvedl Pavel Bouchal z fakultního ústavu biochemie.

 

Protein AGR2 patří do rodiny enzymů, jejichž úkolem je zajistit, aby se ostatní proteiny správně poskládaly, a mohly tak plnit svou funkci. Ukazuje se, že protein AGR2 uvnitř buňky zajišťuje správné skládání dalších proteinů, ale pokud se z buňky dostane ven, přispívá k metastázím.

 

Za normálních okolností je protein důležitý při vývoji embryí a v regeneračních procesech. Při zhoubném bujení je ale jeho fyziologická role potlačena, a může naopak škodit. „Pokud dokážeme přesně rozlišit interakce s proteiny, které jsou žádoucí, od těch, kde je lépe, aby už k interakcím nedocházelo, budeme to schopni využít při léčbě nádorových onemocnění,“ upřesnil Hrstka.

 

Aby vědci věděli, na co se zaměřit, bylo nutné nejprve popsat, se kterými proteiny se protein AGR2 váže a které může díky svým vlastnostem nějakým způsobem ovlivňovat a jak. „Zjistili jsme, že nádorová buňka exportuje některé tyto proteiny včetně AGR2 z vnitra ven. Proteiny pak začnou působit někde mimo tuto nádorovou buňku a přispívají tak ke vzniku dalšího nádorového ložiska, tzv. metastázy,“ uvedl Bouchal. Vědci mají v plánu další, navazující výzkum.