V Praze začalo fungovat centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Autor: Redakce | Děti a mateřství | 1. 10. 2021

Acorus se přes dvacet let zaměřuje právě na pomoc obětem domácího násilí. Podle ředitelky organizace Jaroslavy Chaloupkové v republice schází kapacity pro péči o děti z postižených rodin, kterých je hodně. Jen azylový dům, který provozuje Acorus, podle ní opustí v průměru 20 dětí ročně, a navazující služby pro ně chybí.

To byl důvod vzniku nového centra podpořeného zhruba třemi miliony z grantu Nadace Sirius. Grant zajistil pronájem a vybavení prostor a provoz centra na 26 měsíců. „Kromě krizové intervence a dlouhodobé individuální terapie chceme dětem nabídnout také skupinovou terapii, tanečně pohybovou terapii a skupinovou arteterapii. Rodičům, kteří budou chtít pracovat na svém vztahu a komunikaci s dítětem, nabízíme v centru podporu prostřednictvím videotréninku interakcí,“ uvedla vedoucí centra Kateřina Mrzenová.

Ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová řekla, že grantový program zaměřený na dětské oběti domácího násilí vznikl v návaznosti na prognózu, ve které odborníci odhadovali negativní dopady pandemie koronaviru na děti. Jako největší riziko podle ní hodnotili finanční potíže a ztrátu bydlení, potom psychické a fyzické vytížení rodičů a závislosti a potom právě domácí násilí.

Nadace podle ředitelky v programu podpořila šest projektů asi 13 miliony korun. Kromě centra ve Vratislavově uspělo další pražské centrum Locika, které získalo peníze na překlady zahraničních manuálů pro práci s dětmi ohroženými násilím. Dále nadace podpořila organizace Dětské krizové centrum a Spondea a preventivní projekty Domu Tří Přání a spolku Semiramis.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) evidovalo v roce 2018 2217 případů fyzického, psychického či sexuálního zneužívání dětí. O rok později 2221 a loni 1936 případů. Podle Lipové to není dáno tím, že by týraných dětí ubylo. Odborníci podle ní odhadují, že nižší číslo je zřejmě způsobeno uzavřením škol a zájmových činností, protože děti se ohledně týrání často svěří právě učitelům nebo vedoucím kroužků, jimž důvěřují.