V Praze vznikne nové hřiště, které propojí počítače s pohybem

Podle Koláře se už před epidemií covidu výrazně snížila pohybová aktivita dětí a jejich tělesná zdatnost. Děti jsou častěji obézní, přitom z obezity pramení řada nemocí. V každodenní praxi vidí, že s obezitou se často pojí také psychické problémy. Pohyb je podle něj prevencí nárůstu duševních onemocnění. „Znovu přitáhnout děti k pohybové aktivitě je strašně důležité pro zdraví národa, začínáme se stávat trošku nezdravým národem,“ poznamenal.

 

Kolář řekl, že není zastáncem navýšení hodin povinného tělocviku ve školách. Podle něj je to nákladné, školy by musely přijmout další tělocvikáře. Podle něj je potřeba motivovat k pohybu děti, které se mu nyní vyhýbají a z kterých nikdy nebudou vrcholoví sportovci.

 

„Našim cílem není jen vychovávat vrcholové sportovce, k tomu máme kluby, ale je důležité přitáhnout na hřiště a rozvíjet určité koordinační schopnosti, zvyšovat tělesnou zdatnost i u dětí, které prakticky pohybovou aktivitu mají minimální. A proto jsme navrhli univerzální hřiště, které by mohlo být součástí jak výuky, tak volnočasových aktivit,“ uvedl Kolář. Hřiště by podle něj mělo motivovat k pohybu i děti, které jsou méně šikovné a ostatním nestačí.

 

Součástí hřiště má být podle Tumy interaktivní klubovna, kde se děti budou potkávat. Počítačové vybavení umožní to, aby například učitel nahrál na počítače vědomostní test. Děti budou odpovídat na otázky a na základě odpovědí budou procházet překážkami a prolézačkami na hřišti. Klubovna může sloužit i komunitním aktivitám.

 

„Neberme dětem počítače a jejich komunikační techniku, ale vraťme je pomocí inovací na počítačové hřiště,“ řekl Tuma. Z dotazníků, které děti vyplňovaly v protidrogovém vlaku, podle Tumy vyplývá, že děti kolem 15. roku hromadně opouštějí zájmové kroužky. Takové děti chce projekt zaujmout, vhodný ale bude i pro mladší.

 

První hřiště by mělo do konce roku vzniknout v Praze, tvůrci nyní jednají s městskými částmi o umístění. Financované bude ze sponzorských darů. Podle Tumy by ale další podobná hřiště mohla vzniknout i v menších městech. Na dotaz, kolik jeho vybudování bude stát, řekl, že cena zatím není stanovena. „Budeme se snažit ho postavit tak, aby si ho mohlo dovolit každé okresní město,“ doplnil.

 

Tuma stojí i za projektem vlaku zaměřeného na prevenci užívání drog nazvaného Revolution train, který cestuje po českých, slovenských a německých městech. Děti v šesti vagonech poznávají rizika spojená s užívání drog.