V posudkové službě by mohli stav posuzovat vedle lékařů i jiní zdravotníci

„Často zmiňovaná věc, která je dlouhodobě problematická, je schopnost lékařské posudkové služby vydávat rychle rozhodnutí. Novela to do značné míry řeší. Systémové řešení chystáme na příští rok. Teď je posun v posílení personálních kapacit,“ řekl na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

 

Posudkových lékařů je dlouhodobě málo. Řada z nich je navíc v důchodovém věku. Původně takzvaní posudkáři byli ve státní službě. Ta je ale možná jen do 70 let. Před pár lety se proto pozice ze seznamu služebních míst vyřadila.

 

Ministerstvo v podkladech k novele uvedlo, že změna má při předpokládaném dalším úbytku posudkářů přispět k vyřizování posudků v zákonných lhůtách. Vzniknout by mělo 160 nelékařských pozic pro posuzování. Odborné podklady by mohli připravovat zdravotníci, a to třeba sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuté či záchranáři. Museli by předtím ale absolvovat kurz. Posudek by pak schvaloval lékař. Rozdělení práce mezi posudkovým lékařem a nelékařem by stanovila Česká správa sociálního zabezpečení.

 

Podle ministerstva nových míst ale nepřibude. Resort nepočítá s novými výdaji, pozice by se měly spíš přesunout. Posty pro nové posuzovatele z řad zdravotníků by měly vznikat jako náhrada za rušená místa odborných asistentů posudkových lékařů.

 

Novela upravuje také kontroly lidí na nemocenské. Jejich lékaři by měli sociální správu po požádání informovat o léčbě, dalším postupu a předpokládaném termínu nástupu do práce. Provést by mohli vyšetření. Materiály by pak úřadu zasílali elektronicky. Dostali by za to úhradu. Výdaje by mělo pokrýt ministerstvo práce.