V Hamzově léčebně v Luži – Košumberku využívají jako první v ČR přístroj Armeo

Autor: redakce | Zpravodaj | 20. 10. 2011

Luže (Chrudimsko) 21. října (PROTEXT) – Konference k projektu „Zkvalitnění léčebné péče a zavedení efektivnějších metod léčby v HL Luže – Košumberk“ spolu s fotodokumentací a představením vybraných přístrojů a vybavení se koná dne 25. října od 9 hodin v Konferenčním sálu Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku.

Hamzova léčebna, která je největší odborný rehabilitační ústav v ČR, požádala v květnu r. 2010 o finanční podporu v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast 3.2.b s názvem: „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem“. Léčebna v rámci této výzvy předložila projekt, který byl zaměřen na pořízení a obnovu zejména rehabilitačního přístrojového vybavení umožňujícího zavedení efektivnějších metod léčby a tím i ke zkvalitnění léčebné péče, kterou poskytuje na lůžkách i ambulantně v rámci své činnosti.

Projekt a jeho výstupy budou mít pozitivní dopad na:


  • zefektivnění a zkvalitnění lůžkové rehabilitační léčby
  • zkvalitnění stávající zdravotnické péče a zlepšení návaznosti jednotlivých složek rehabilitace
  • zavedení zcela nových léčebných metod a postupů v HL, dokonce prvně v ČR.

Celkové náklady projektu byly:


  • skutečné náklady byly 29,923 mil. Kč, z toho 85% (25,434 mil. Kč) je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
  • léčebna se na akci podílí spoluúčastí ve výši 15% (4,488 mil. Kč)
  • celkem bylo navrženo 78 odborných položek a výsledně tak bylo pořízeno 211 léčebných přístrojů a systémů pro rehabilitaci a ošetřovatelskou péči.

„Naše divize „Kompletace“ dodala do ČR, a nyní v rámci projektu i do HL řadu moderních rehabilitačních přístrojů, např. v ČR unikátní přístroj pro funkční pohybovou rehabilitaci horní končetiny Armeo. Tento přístroj pomáhá pacientům po mozkové mrtvici, po poranění mozku i jinak neurologicky postiženým pacientům zlepšit jejich motorické schopnosti. Originální způsob cvičení příjemnou formou motivuje pacienta k vysokému úsilí a vysoké koncentraci. Klinické výsledky ze zahraničí prokazují velký přínos této terapie. Nyní bude tato možnost i v České republice, a to v Hamzově odborné léčebně, “ uvádí projektový manager Ing. Radim Celecký ze společnosti Hospimed, generálního dodavatele celé zakázky na klíč.

Kontaktní údaje:
Jana Zavřelová
referent PR, propagace, kultury a metodiky parku Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80, 538 54 Luže tel. 469 648 115, 733 533 017, 728 200 134
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz  

Doplňující zdroj informací:
Hamzova léčebna: http://www.hamzova-lecebna.cz
http://www.hocoma.com/en/products/armeo/