Vyberte stránku

Praha, 11. dubna 2019 (ČLnK)

Na neděli 14. dubna připadá Světový den monitoringu diabetu. Tímto civilizačním onemocněním trpí v České republice bezmála milion pacientů. Odborníci navíc předpokládají, že zhruba u čtvrt milionu lidí cukrovka není léčena, protože o ní neví. Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou léčbu je včasná diagnóza zcela zásadní a lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, orientační screeningový test a odborné poradenství k odhalení diabetu poskytují pacientům také proškolení lékárníci. Česká lékárnická komora (ČLnK) od roku 2016 začala vytvářet po celé ČR síť lékáren poskytujících odborné poradenství a konzultace. V současnosti mohou pacienti podstoupit screening diabetu v 79 certifikovaných lékárnách po celé České republice.

Současný nezdravý způsob života je příčinou mnoha vážných chorob. Jednou z nich je diabetes mellitus, který se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovku má v České republice více než 995 tisíc pacientů a počet diabetiků bohužel dlouhodobě roste. „Oborníci odhadují, že zde žije asi čtvrt milionu lidí s neléčenou cukrovkou. Právě to představuje obrovské riziko, při jejím rozvoji dochází k nevratnému poškození očí, cév, ledvin a dalších orgánů. Pro efektivní léčbu, která výrazně prodlouží život, je zásadní včasná diagnóza. Proto se do preventivních programů zapojují také lékárny, které mohou cukrovku u nic netušících pacientů napomoci včas odhalit a doporučit je k lékaři k dalšímu vyšetření,“ říká k důležitosti screeningu diabetu PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory. Tuto aktivitu kvitují také lékaři: „V časném záchytu diabetu máme stále rezervy. Nezastupitelnou roli v ní hrají praktičtí lékaři, ale každá další forma, která pomůže odhalit nediagnostikované pacienty je vítaná. Proto považuji projekt, do něhož jsou zapojeny farmaceuti a lékárny za velmi přínosný,“ uvádí prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. z Centra diabetologie IKEM v Praze.

Více...  Koronavirus způsobil potravinovou nákupní horečku i v USA

Test v lékárně odhalí možné riziko cukrovky během pár minut

Výrazně rozšířenější formou je diabetes 2. typu. Ten je diagnostikován u více než 90 % pacientů, přestože je do značné míry možné mu předcházet zdravým životním stylem. Pro úspěšnou léčbu je zcela zásadní včasné odhalení případného onemocnění. Jen díky němu lze předejít vážným komplikacím. Základním vyšetřením je screening diabetu, na který se specializují také některé české lékárny. „Lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. Při méně závažných zdravotních obtížích sem míří až polovina z nás. Česká lékárnická komora vidí velký smysl v zapojení lékárníků do preventivních aktivit, jako je právě screening diabetu. Můžeme tak přispět k včasnému zahájení léčby cukrovky,“ vysvětluje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Cílovou skupinou screeningu jsou především pacienti ve věku 35-65 s rizikovými faktory v anamnéze, mezi něž patří zejména srdečně-cévní onemocnění, výskyt cukrovky v rodině, nadváha či obezita.

Síť specializovaných lékáren se každoročně rozrůstá

Čeští lékárníci pomáhají se včasným odhalením cukrovky díky garantovanému kurzu ČLnK třetím rokem. V jeho rámci je každoročně proškoleno zhruba 100 lékárníků, kteří si osvojují nejen teoretické znalosti, ale podstupují také praktický nácvik s edukačními sestrami. V 79 certifikovaných lékárnách provádí proškolení farmaceuti orientační test, který může odhalit možné riziko cukrovky. „Ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM pořádá Česká lékárnická komora garantovaný kurz s názvem Screening diabetu a péče o diabetické pacienty. Síť akreditovaných lékáren se podílí na záchytu pacientů s dosud nezjištěným diabetem, a pokud výsledek odhalí podezření na toto onemocnění, lékárník pacienta odešle k lékaři,“ vysvětluje důležitou roli lékárníků PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie IKEM. Projekt tak přispívá ke zlepšení záchytu dosud nediagnostikovaných pacientů a díky včasnému zahájení léčby ke snížení výskytu následných komplikací. Tím lékárníci přispívají k naplnění vize Národního diabetologického programu 2012-2022 zaměřeného na prevenci epidemie diabetu.

Více...  Praha připravuje opatření pro boj s AIDS, přidala se k iniciativě

Přes dvě stě proškolených farmaceutů poskytuje diabetikům konzultaci s cílem posílit léčbu a správný přístup pacienta k terapeutickému plánu. Seznam lékáren poskytujících službu Screening diabetu a péče o diabetické pacienty je možné nalézt na webových stránkách ČLnK nebo v aplikaci Lékárny v ČR. Praktické rady a další informace o tomto civilizačním onemocnění naleznete také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz. Nejedná se o jediný specializovaný kurz, mnohé lékárny poskytují i další, například odvykání kouření, snižování nadváhy či screening Alzheimerovy choroby, neboť u daných onemocnění existuje provázanost.


 


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.