V ČR loni klesal počet předčasných porodů a císařských řezů

Praha 12. června (ČTK) – V České republice loni klesal počet předčasných porodů a císařských řezů. Celkem bylo asi 112.000 porodů a narodilo se kolem 114.000 dětí, což je podobné jako v předchozích letech. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (ÚPMD). Celkem je v Česku 90 porodnic, 12 z nich má statut centra specializovaného na předčasně narozené.

„Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají nejvíce zkušeností,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Česko má podle vedoucího Perinatálního centra ÚPMD Petra Velebila jednu z nejnižších perinatálních úmrtností, tedy úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života, v Evropě. V minulém roce to byly čtyři děti na 1000 porodů. Podle Velebila je to právě díky organizaci péče a koncentraci rizikových porodů do perinatálních center. Podle odborníků klesá také počet dětí narozených s nízkou porodní váhou.

„Počet předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké,“ dodal Velebil. V minulém roce činilo těhotenství s dvojčaty nebo vícerčaty 1,3 procenta. V roce 2010 to bylo téměř o 1000 případů více.

Zatímco u jednočetných těhotenství se rodí ve 23 procentech císařským řezem, u vícečetných těhotenství je to téměř 80 procent. Celkový podíl porodů císařským řezem byl loni asi 24 procent, od roku 2014 však nestoupá a v posledních třech letech naopak mírně klesá. Podle předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimíra Dvořáka je ČR v jejich počtu pod mediánem Evropy a je jich například méně než v Německu.