V Chomutovské nemocnici začala stavba nového pavilonu za 834 milionů korun

O stavbu nového pavilonu usilovala nemocnice několik let. „Chomutov se ocitne konečně v třetím tisíciletí. Bude to velmi příznivé pro pacienty, protože tu emergentní péči budou mít na jednom místě, nyní je to rozházeno po všech budovách. Bude to velmi přívětivé i pro záchrannou službu, kdy konečně budeme mít styčný bod, kam můžeme přivést svého pacienta,“ řekla ČTK ředitelka zdravotní péče chomutovské nemocnice Irena Voříšková. Nový moderní pavilon může podle ní přilákat také nový personál. V nemocnici totiž na některých odděleních chybí lékaři i sestry.

V areálu nemocnice vybuduje stavební firma samostatně stojící objekt, který bude napojen na stávající pavilon C i D. Postaven bude na místě bývalé jídelny, která přijde zbourat. V nové budově vznikne pět ambulancí, rentgen, pět centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a po deseti lůžkách na jednotce intenzivní péče i na anesteziologickém a resuscitačním oddělení.

S dokončením nového pavilonu se počítá koncem roku 2023. Z celkových nákladů má 150 milionů korun pokrýt dotace z programu REACT-EU. Krajská zdravotní ji dostane až po kolaudaci. Investici do dostavby pokryje zatím společnost z úvěru 2,2 miliardy korun a vlastních peněz.

Chirurgie a ortopedie

Páteřní nemocnice je spádová zhruba pro 90.000 obyvatel Chomutova a okolí. V budoucnu ji nicméně čeká další rozvoj. Aktuálně se podle ředitelky pracuje na studii generelu nemocnice, která zahrnuje například výstavbu chirurgických či ortopedických oddělení.

Kromě chomutovské nemocnice se staví nové pavilony v kraji také v Děčíně a Ústí nad Labem. Stavbu schválilo minulé vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, uskutečnila se také soutěž na dodavatele. V Ústí se začalo stavět ještě před posledními krajskými volbami, po volbách měly začít stavby v Děčíně a Chomutově. Mezitím se vyměnilo vedení kraje i KZ, které investice zastavilo. Tehdy KZ uvedla, že důvodem je to, že nejsou zajištěny finanční prostředky na tyto záměry. V Děčíně se nakonec začalo se stavbou na začátku tohoto týdne.

Celkově by měla Krajská zdravotní dostat zhruba 1,5 miliardy korun, o něž žádala z programu REACT-EU na sedm projektů v nemocnicích na severu Čech.