V Česku má vzniknout síť center pro léčbu nemoci srdečního svalu

Autor: redakce | Aktuálně | 3. 5. 2024

Kardiomyopatie lékaři obvykle zachytí náhodně, například na základě EKG při preventivní prohlídce u praktika. Pokud pacienti začnou mít potíže, bývá někdy na léčbu pozdě. „Mohou náhle zemřít nebo zkolabují a musíme je resuscitovat. To nás straší nejvíc. Chceme proto tyto lidi podchytit včas a nebezpečným situacím předejít. V pozdějším věku pak mohou kardiomyopatie vést k srdečnímu selhání. Pacienti jsou dušní a nevýkonní a objevují se u nich například poruchy srdečního rytmu,“ uvedl přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhart.

Deset nových center má vzniknout napříč republikou, dvě mají být v Brně. „Diagnostika kardiomyopatií, které jsou spojeny s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti, není jednoduchá. V nových centrech se pacienti díky diagnostickým zkušenostem týmu a léčebným možnostem dostanou včas k moderní léčbě, která se nyní dostává do praxe. Správné vytipování pacientů je důležité i proto, že se jedná o poměrně nákladnou terapii,“ řekl přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jan Krejčí.

Kardiologové budou mít v centrech k dispozici pokročilé zobrazovací metody. Kromě základních, jako je echokardiografie a EKG, u rizikových pacientů provedou také CT vyšetření, magnetickou rezonanci srdce, případně endomyokardiální biopsii. Spolupracovat budou i s lékaři ostatních specializací, jakými jsou genetika, biochemie či radiologie. Kardiologové nyní jednají o úhradách s pojišťovnami. Krejčí věří, že by centra mohla začít fungovat do konce roku.