V areálu dvorské nemocnice září další nová fasáda

Autor: redakce | Zpravodaj | 26. 4. 2016

Zateplení pavilonu následné péče v královédvorské Městské nemocnici je hotovo. Realizace investice Královéhradeckého kraje za celkových 6,8 mil. korun, z nichž 3,8 mil. Kč pokryla evropská dotace, probíhala ve dvou etapách.

 

Na konci roku 2014 byla akce zahájena výměnou oken a dveří a od poloviny loňského roku stavbaři pokračovali rekonstrukcí vnějšího pláště objektu,“ uvádí radní Královéhradeckého kraje pro oblast investic Josef Dvořák a dodává: „Díky poměrně složitému procesu zateplování střechy, kterou bylo nutné celou zvednout, se původně plánovaný lednový termín dokončení o něco posunul, ale výsledek stojí za to. Oprava budovy přispěla nejenom k lepšímu vzhledu celého nemocničního areálu, ale do budoucna přinese naší nemocnici i úsporu nákladů na energie.“

 

Oddělení následné péče v královédvorské nemocnici má 50 lůžek. Tým zdravotníků pod vedením primářky Miluše Vidasovové tu poskytuje dlouhodobou komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení po zaléčení na akutním lůžku. „Naším úkolem je doléčení akutního onemocnění, stabilizace zdravotního stavu a včasná mobilizace pacienta,“ vysvětluje primářka oddělení a pokračuje: „Nejčastěji k nám přicházejí pacienti z akutních lůžek naší i okolních nemocnic, na doporučení praktického lékaře přijímáme i klienty z domova. Zároveň u nás poskytujeme i komplexní ošetřovatelskou a paliativní péči u nemohoucích pacientů. Většinou je naše péče úspěšná a klienty vracíme do jejich domácího prostředí.“

 

Královédvorská nemocnice je z krajských nemocnic nejmenší, ale její kompaktní areál obklopený přírodou je pravděpodobně nejmalebnější. Příjemný vzhled upravených nemocničních budov a zeleň v pečlivé parkové úpravě tu navozují téměř lázeňský dojem a na rekonvalescenci pacientů mají nepochybně pozitivní vliv. „V areálu nemocnice momentálně realizujeme ještě výstavbu nových laboratoří, která by měla být hotova do konce roku a na kterou by pak měla navazovat ještě výstavba druhého podlaží pro nové operační sály. Nová budova je navržena v moderním stylu, který ale citlivě navazuje na charakter stávajících budov. Věřím, že do areálu zapadne, jako by tu byla odjakživa,“ uzavírá radní Dvořák.

 

Michal Friček

odbor kanceláře hejtmana │tiskové oddělení

tel.: 495 817 207 │727 808 458

Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové

e-mail: mfricek@kr-kralovehradecky.cz

www.kralovehradeckykraj.euwww.kr-kralovehradecky.cz