V 90 začali studovat na Univerzitě. A baví je to

Autor: redakce | Zpravodaj | 19. 10. 2017

Olomouc, 20. října 2017 (SeneCura) – Je to tak. 19 odvážných seniorek a seniorů ze SeniorCentra Olomouc (dříve Anavita) se pustilo v tomto týdnu do studia na Univerzitě. Ne na té „Palackého“, je to Univerzita vlastní, kterou vymyslely a s klienty realizují aktivizační pracovnice. V pondělí 16. října měli slavnostní imatrikulaci se vším všudy, i se studentským slibem na insignii. V úterý a ve čtvrtek absolvovali již první studium.

Celý projekt Univerzity se zrodil v hlavách zdejších aktivizačních pracovnic. „Když pozorujeme, jak jsou někteří z našich klientů stále vitální, chtěly jsme jim dát něco navíc,“ říká Lenka Bazgerová. O tom že kognitivní trénink zaměřený na paměť je v pokročilém věku velmi důležitý, je přesvědčen i MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Starší lidé potřebují stále nové podněty a nové aktivity. Výzkumy ukazují, že pokud je nemají, projeví se to záhy na jejich kondici i zdravotním stavu,“ vysvětluje.

„Aby naši studenti opravdu zažili to, co prožívají vysokoškolští studenti při imatrikulaci, bude to i u nás v domově se vší parádou!“ rozhodl se personál domova a sehnal vše potřebné – kostýmy, zlatou insignii, imatrikulační listy v červených složkách. Za tónů skladby Gaudeamus Igitur nastoupila 16. října před seniory-studenty akademická obec v celé své kráse v čele s pedelem. Po vzájemném představení studentů i akademického senátu přednesl projev rektor Univerzity (jinak vrchní bratr). Dále promluvil ke studentům i děkan, proděkan a nakonec vyučující profesorka, která na závěr projevu přečetla imatrikulační slib. „Všichni jsme to brali vážně a tiše poslouchali. Pak nastal okamžik vlastní přísahy studentů. Dvěma prsty se dotkli insignie a bylo slyšet „slibuju“,“ popisuje Lenka Bazgerová.

Čerstvě ustanovení studenti byli plni dojmů, neskrývali dojetí. Jedna z nových studentek, Ludmila Kučová, ke slibu dodala, že se bude učit ve dne i v noci. „Bylo to nádherné, nikdy jsem nic takového nezažila,“ říká její kolegyně Elfrída Koutná a tiše připojí: „Děkuji… Celý život jsem jenom dřela a na školu nebyl čas.“ Studentský slib složila i 90letá Zdenka Brychtová, plná elánu a vitality (nedávno se zapojila i do malování podchodu). „Prostě to zkusím a budu se snažit,“ řekla odvážně.

Všechny novopečené studenty potěšila Filozofická fakulta Univerzity Palackého, která jim poslala jako projev důvěry a obdivu krásné dárky a upomínkové předměty. Studijní setkávání je nastaveno dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Tento týden už tedy mají studenti první hodiny na Univerzitě za sebou. Jedna z iniciátorek projektu a nyní i „profesorka“ Lenka Bazgerová ale vzpomíná, že nebylo úplně lehké přesvědčit seniory, aby se „upsali“ ke studiu.

„Jejda, vždyť já mám jen měšťanku,“ reagovala na návrh začít studovat Elfrída Koutná. Ludmila Kučová to brala nejprve jako žert. „To budu muset říci dceři, aby mi koupila aktovku,“ zabrblala. Ale jiskřička v oku prozradila zájem a zvědavost. Naše „Babička roku 2017“ Zdenka Velinská, která oslaví 90. narozeniny v prosinci, měla obavy, aby nepropadla. „A tak jsme vysvětlovaly, že už Jan Ámos Komenský říkal “škola hrou“ – a nakonec se přihlásilo 19 studentů!“ usmívá se Lenka Bazgerová.

„Studium je zaměřeno na matematiku, český a anglický jazyk, dějiny, zeměpis, přírodopis, na všeobecné znalosti, trénink paměti a pozornosti a na logopedická cvičení. Také budeme rozvíjet různé výtvarné techniky a na závěr, v červnu, každý ze studentů namaluje obraz, jímž by měl vyjádřit své pocity, nálady, emoce,“ popisuje Bazgerová. Těší ji, jak senioři přistupují ke studiu odpovědně. „Do kalendáře se označili úterý a čtvrtek, aby nezapomněli. A dokonce někteří upozornili své rodiny, že v tento čas nemají chodit na návštěvu, protože studují a nesmějí být rušeni,“ usmívá se.

 


O skupině SeneCura

SeneCura byla založena v roce 1998 a patří v Rakousku k hlavním poskytovatelům péče. Od dubna 2015 je součástí francouzské skupiny Orpea, která se 775 pečovatelskými a zdravotnickými zařízeními a téměř 80 000 lůžky ve Francii, Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Číně, Polsku, České republice a Rakousku patří k lídrům trhu v Evropě.

Vedle domovů pro seniory s nejvyššími standardy péče nabízí společnost i domovy se zvláštním režimem, odlehčovací pečovatelskou službu, jakož i stacionáře a oddělení vigilního koma. Toto spektrum bude doplněno domovy s pečovatelskou službou a také spoluprací se školkami.

Olomoucké SeneCura SeniorCentrum v Jižní ulici převzala rakouská skupina SeneCura v dubnu 2017 (tehdy domov pro seniory Anavita). SeneCura vlastní v České republice síť s 17 zařízeními (z toho již 11 v provozu).