Uživatelé mobilní aplikace mohou trénovat mozek a zjistit riziko Alzheimera

Autor: Redakce | Aktuálně | 21. 4. 2023

Nemoc se projevuje postupnou ztrátou paměti, schopnosti komunikovat nebo řešit problémy. “ Počet lidí trpících Alzheimerovou nemocí a demencí se bude stále zvyšovat. Je to důsledek stárnutí populace a změn životního stylu,“ uvedl Jakub Hort z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

K rozvoji demence přispívají důsledky nezdravého životního stylu jako vysoký krevní tlak nebo cukrovka, riziko zvyšuje také kouření. „V prevenci by tedy mohla pomoci jednoduchá opatření, jako je zdravější životní styl, snížení rizikových faktorů a včasná diagnostika již vzniklého onemocnění, protože léčba už dokáže Alzheimerovu nemoc zpomalit,“ dodal.

Lékaři používají ke zhodnocení individuální míru rizika dotazník ARA (Alzheimer Risk Assessment), který navrhla skupina pod Hortovým vedením. Lidé se mohou zhodnotit také s pomocí mobilní aplikace Terrapino, která je zdarma a data využívá pro výzkum prevence a léčby Alzheimerovy nemoci.

„Aplikace je určena všem, kteří se cítí být ohroženi rozvojem demence a nehodlají pasivně čekat, až se dostaví první projevy. Další cílovou skupinou jsou lidé s nějakou zkušeností s touto nemocí a také osoby pečující o blízké,“ popsal vedoucí projektu Jan Pavlík.

Po registraci uživatel vyplní ARA dotazník, na jehož základě aplikace spočítá míru rizika a doporučí každodenní aktivity. Pohybovou aktivitu posuzuje podle počtu kroků počítaných mobilním telefonem. Jako duševní cvičení nabízí slovní nebo matematické hry včetně oblíbené hry Wordle, v níž se hráč snaží na pět pokusů uhádnout české slovo na pět písmen pomocí hádání jednotlivých písmen a jejich polohy. Zároveň za splněné úkoly lidé sbírají body a mohou získat odměny.

Podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky se mezi roky 2020 a 2030 počet pacientů s Alzheimerovou nemocí více než zdvojnásobí. Zatímco před třemi lety se léčilo necelých 81.000 osob s tímto typem demence, v roce 2030 jich podle odhadů může být víc než 174.000.