Ústecký kraj dá víc peněz na zajištění lékařské pohotovosti

Ústí nad Labem 29. ledna (ČTK) – Ústecký kraj zvýšil rozpočet na zajištění lékařské pohotovosti. Důvodem je růst nákladů na provoz ordinací a růst mezd zdravotnického personálu. Kraj měl na zajištění lékařské pohotovosti (LPS) v rozpočtu 20,6 milionu korun, zastupitelé dnes schválili zvýšení této částky o zhruba 2,5 milionu korun.

„Vzrostly náklady na provoz a náklady na mzdy zdravotníků. Doufáme, že všechny pohotovosti budou bez potíží fungovat,“ řekl ČTK po hlasování náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).

Ústecký kraj doposud podporoval 22 ordinací lékařské pohotovostní služby na čtrnácti stanovištích. Na jednom stanovišti většinou funguje pohotovostní služba pro dospělé i pro děti a dorost.

Radní na lednovém zasedání podpořili ještě rozšíření ordinací LPS pro děti a dorost o víkendech v nemocnici v Roudnici nad Labem. Z rozpočtu by na ordinaci kraj uvolnil 610.000 korun, tento návrh ale budou zastupitelé teprve schvalovat.

Každá pohotovost v regionu dostává z rozpočtu kraje paušální částku a k tomu další příspěvek, jehož výše se liší podle hustoty osídlení.

Síť ordinací lékařské pohotovostní služby se výrazně měnila mezi lety 2003 až 2011. „Dříve, ještě za okresních úřadů, pokrývala ordinační doba lékařské pohotovosti obvykle celou noc a dále celý den o víkendech a svátcích, často byla k dispozici i návštěvní služba. Změnou legislativy a přístupu praktických lékařů nejen pro dospělé, ale i pro děti, byla ordinační doba pohotovosti již od roku 2003 omezována na stávající tři hodiny v pracovní den a devět hodin o víkendech a svátcích,“ řekla ČTK mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Kvůli problémům se zajištěním této služby se od roku 2012 ustálila síť pohotovostí na jednu ordinaci LPS pro děti a dorost na okres a jednu LPS pro dospělé ve spádové obci III. typu s výjimkou Lovosic a Podbořan. „Aby nedošlo k ohrožení sítě ordinací LPS v regionu, kraj v průběhu roku 2016 jednorázově navýšil svou podporu pohotovostním ordinacím tak, aby provozovatelé ordinací mohli vyhovět požadavkům službukonajících lékařů a sester a navýšit jim hodinové odměny za výkon služeb,“ uvedla Dosedělová.

Potíže se zajištěním lékařů v ordinacích lékařské pohotovosti trvá. „Tento problém se v řadě spádových oblastí každoročně prohlubuje. Je to dané obecnou neochotou praktických lékařů sloužit pohotovosti nebo jejich požadavky na výši hodinové odměny za výkon služeb LPS,“ řekla krajská mluvčí. Lékaři podle ní očekávají za hodinu služby 500 korun a nejsou výjimky s požadavkem na 1000 a více korun za hodinu pohotovostní služby.

fir hj