Ústav: Antimikrobiální technologie ničí virus SARS-CoV-2

Autor: Aneta Řezníčková | Zpravodaj | 28. 8. 2020

Baltimore 28. srpna 2020 (PROTEXT/PRNewswire) – Zprávy koalice Global Virus Network: Uznávaný australský ústav Doherty Institute nezávisle ověřil dřívější poznatky, že antimikrobiální technologie likviduje virus SARS-CoV-2 na povrchu po dobu více než šesti týdnů

Výsledky potvrzují nedávno zveřejněné poznatky belgického ústavu pro lékařský výzkum Rega Medical Research Institute při Katolické univerzitě v Leuvenu

Global Virus Network (GVN), koalice, tvořená předními světovými odborníky na viry u lidí a zvířat z 55 špičkových koordinačních center a 10 poboček ve 33 zemích, oznámila, že Výzkumný ústav pro infekce a imunitu Petera Dohertyho (Peter Doherty Institute for Infection and Immunity) v australském Melbourne zveřejnil zprávu z rozsáhlých testů, která nezávisle potvrzuje poznatky belgického Ústavu pro lékařský výzkum Rega (Rega Medical Research Institute) při Katolické univerzitě v Leuvenu. Technologie BIOPROTECTTM společnosti ViaClean Technologies likviduje vir SARS-CoV-2 (unikátní vir, který způsobuje onemocnění COVID-19) na různých typech povrchů a vykazuje stálou reziduální virucidní aktivitu po dobu déle než šesti týdnů. Toto prohlášení dnes přednesl prezident koalice GVN Dr. Christian Bréchot.

Oba výzkumné ústavy Doherty i Rega využívají nejmodernější zařízení virů pro provádění rozsáhlých testů technologie BIOPROTECTTM prověřující jeho účinky na infekčnost viru SARS-CoV-2 na různých typech povrchů. Byla využita standardní testovací metodologie ASTM E1053 k hodnocení virucidní efektivity mikrobicidů na SARS-CoV-2 na povrchu. Výzkumníci GVN v ústavu Doherty pod vedením Prof. Damiana Purcella, a v ústavu Rega Institute pod vedením Prof. Johana Neytse, definitivně prokázali, že BIOPROTECTTM eliminuje virus SARS-CoV-2, jak snížením jeho schopnosti přenosu, tak likvidací jeho genomického materiálu.

„Naše studie účinku mnoha antiseptických látek na povrchu kontaminovaném virem SARS-CoV-2 ukazují, že dlouhodobé účinky technologie BIOPROTECTTM zdaleka převyšují konvenční dekontaminační prostředky, které se běžně používají,“ řekl Prof. Damian Purcell, vedoucí laboratoře molekulární virologie ve výzkumném ústavu Doherty při univerzitě v Melbourne. Zprávu výzkumného ústavu Doherty Institute si můžete prohlédnout zde.

Testy byly prováděny jak „za mokra“, tak „za sucha“. Při testu „ za mokra“ byl virus SARS-CoV-2 nanesen na disky z nerezové oceli, které byly poté ošetřeny roztokem přípravku BIOPROTECTTM. Při testu „za sucha“ byl přípravek BIOPROTECTTM nejprve aplikován na vzorky z nerezové oceli, které byly následně po 46 dnech vystaveny velkému množství SARS-CoV-2. Jako důkaz dlouhodobé účinnosti přípravku BIOPROTECTTM na ošetřeném povrchu testy prokázaly, že přítomný BIOPROTECTTM dokáže deaktivovat SARS-CoV-2 na zanedbatelnou úroveň. Kromě toho z výsledků ústavu Rega vyplynulo, že na discích ošetřených přípravkem BIOPROTECTTM byl virus SARS-CoV-2 v průměru deaktivován z 99,7 %. Všechny provedené testy byly realizovány tak, aby odpovídaly pokynům Agentury pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a ekvivalentním normám regulačních orgánů v Evropě a Austrálii, aby byla zajištěna přijatelnost a věrohodnost výsledků.

„Testovali jsme BIOPROTECTTM a zjistili, že eliminuje 99,7 % přítomného viru SARS-CoV-2 , 46 dní poté, co byl testovaný materiál ošetřen technologií BIOPROTECTTM,“ řekl Dr. Johan Neyts, profesor virologie v ústavu pro lékařský výzkum Rega v belgickém Leuvenu. „Tento produkt je jedinečný a má schopnost dlouhodobě eliminovat SARS-CoV-2 v porovnání s běžně používanými dezinfekčními přípravky, takže by mohl být velkým přínosem v boji s onemocněním COVID-19. „Zprávu výzkumného ústavu Rega Institute si můžete prohlédnout zde.

„Z výsledků testů, které byly prováděny v ústavech Doherty a Rega jasně vyplývá, že technologie BIOPROTECTTM likviduje SARS-CoV-2 na povrchu a zajišťuje soustavnou reziduální antimikrobiální ochranu po delší dobu,“ řekl Dr. Bréchot. „Je jasné, že účinné antimikrobiální přípravky budou v boji proti pandemii COVID-19 velice důležité, poskytnou nám čas před zavedením plošného očkování a dokončením vývoje nových léčiv. V tomto směru neznáme žádný mikrobicidní přípravek pro ošetření povrchů, který by zabraňoval růstu a šíření viru SARS-CoV-2 na povrchu delší dobu. To představuje významný průlom v zabránění šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím prevence kontaminace povrchů virem a zabráněním jeho šíření kvůli kontaktu s kontaminovanými povrchy. Hledání a nalézání moderních řešení, stejně jako posilování a zprostředkování spolupráce mezi partnery z akademické a průmyslové sféry, jako jsou velké farmaceutické společnosti i malé firmy zaměřené na biotechnologie, je jednou z mnoha cest, kterými může GVN významně přispět k boji proti COVID-19.“

Oficiální prohlášení Dr. Roberta Galloa a Dr. Christiana Bréchota o nezávislém posouzení dvou koordinačních center GVN ohledně antimikrobiální technologie, která likviduje SARS-CoV-2 na površích po dobu více než šesti týdnů naleznete zde.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1179678/GVN_Logo.jpg

KONTAKT: Nora Samaranayake, Tel : 410-706-1966, Email : nsamaranayake@gvn.org

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT