Úspěšný projekt pokračuje. Zapojit se mohou jak noví zájemci, tak učitelé, kteří už workshopy absolvovali

Autor: redakce | Zpravodaj | 2. 7. 2017

Praha, 3. července 2017 (AMI Communications) – V Bruselu proběhlo setkání zástupců národních partnerů projektu Amgen Teach, které zaznamenalo velmi pozitivní výsledky a ohlas na Evropský vzdělávací program pro učitele přírodních a technických věd. Amgen Teach proto pokračuje i v akademickém roce 2017/18.

Společná schůzka vedoucích představitelů projektu Amgen Teach proběhla v prostorách European Schoolnet v Bruselu ve dnech 22. – 23. června 2017 za účasti zástupců devíti z deseti národních partnerů (ČR, Belgie, Francie, Irsko, Itálie, Polsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Turecko). Ve všech zemích byly kurzy svými účastníky, tedy učiteli přírodních a technických věd, velmi dobře hodnoceny po stránce obsahu, organizace i poskytnutých materiálů k výuce. Téměř 100 % účastníků školení by je doporučilo svým kolegům. Ve všech zemích více než polovina učitelů uvedla, že využijí metodologie, se kterými se na kurzech seznámili, ve výuce na středních i II. stupni základních škol. Navíc se díky workshopům zvyšuje u učitelů pocit sounáležitosti s komunitou pedagogů přírodních a technických předmětů. “Aplikace badatelsky orientované výuky (BOV) vede ke zvýšení sebedůvěry studentů, posílení kritického myšlení a odolnosti vůči stresu při zkoušce,“ konstatoval na setkání nezávislý hodnotitel Gareth Long na základě rozhovorů s učiteli a studenty. „Jednání bylo velmi přínosné. Bylo zajímavé porovnat aktivity v jednotlivých zemích,“ uvedl český zástupce, Zdeněk Hrdlička z VŠCHT Praha.

 

V Bruselu se setkali i učitelé

Na setkání zástupců národních partnerů projektu Amgen Teach navazovalo setkání učitelů z jednotlivých členských zemí. V něm se mimo jiné uskutečnil workshop týkající se environmentální výchovy, učitelé se seznámili s inovativním způsobem transformace výuky formou otevřených výukových prostor, trénovali komunikační dovednosti. „Byla to skvělá příležitost setkat se s lidmi, kteří myslí a hlavně jednají inovativně, přinášejí konkrétní a použitelné nápady a  zlepšení do výuky přírodních věd, matematiky a ICT. Je výborné, že se tyto nápady a metody dostávají do širší učitelské veřejnosti i díky projektu Amgen Teach,“ zhodnotil svou účast na workshopu Radek Matuška ze Střední průmyslové školy chemické v Brně.

 

Letošní ročník nabídne učitelům hned tři aktivity

Pro zájemce je ve spolupráci s Akademií věd ČR připraven Letní vědecký kemp pro učitele přírodních věd ve Frýdštejně, který proběhne ve dvou pětidenních turnusech. Jeden z nich je určený učitelům matematiky a fyziky, druhý je připraven pro učitele chemie a biologie. Další společnou akcí je třídenní Podzimní škola pro učitele chemie, v rámci níž bude slavnostně otevřena nová výuková laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zima a jaro 2018 budou patřit sérii regionálních workshopů pro učitele chemie ze základních a středních škol. V letošním roce je kladen větší důraz na navazující úroveň vzdělávání v badatelsky orientované výuce (BOV), takže se na workshopy mohou hlásit jak zcela noví zájemci ze stran učitelů, tak absolventi některé z předchozích akcí. Bude se totiž jednat o další úroveň vzdělávání, o rozšíření již získaných dovedností. S nadšením vítám prodloužení projektu Amgen Teach o další školní rok. Zájem učitelů je veliký, ohlasy nadmíru pozitivní a další pokračování nám dává prostor se ještě zlepšit,“ okomentoval koordinátor projektu Amgen Teach, Petr Holzhauser z VŠCHT Praha.

 


O programu Amgen Teach

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa, která je řízena European Schoolnet, nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd, v České republice s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha).

Více informací na www.amgenteach.eu

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

VŠCHT Praha spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Dlouhodobě vykazuje vysoký počet prestižních zahraničních i tuzemských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

Více informací na www.vscht.cz

O společnosti Amgen

Společnost Amgen přináší potenciál biologických léků pacientům trpícím závažnými onemocněními, a to díky výzkumu, vývoji a výrobě inovativních léčebných přípravků. Vychází z pokročilého studia lidské genetiky, která pomáhá porozumět složitostem chorob na molekulární úrovni. Ze společnosti Amgen, která je již od roku 1980 pionýrem v oblasti vývoje biotechnologií, vyrostla jedna z největších světových biotechnologických společností, jež vyvíjí portfolio léčebných přípravků s přelomovým potenciálem pro miliony pacientů po celém světě.

Více informací na www.amgen.cz