ÚOHS dal Thomayerově nemocnici v Praze pokutu 300.000 korun

Zpravodaj | 3. 11. 2020

Brno 3. listopadu (ČTK) – Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze dostala od antimonopolního úřadu pokutu 300.000 korun za to, že místo vypsání nového tendru pouze uzavřela dodatek ke smlouvě na dodávky tepla a správu souvisejících rozvodů a infrastruktury. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže(ÚOHS). Rozhodnutí potvrdil i předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tak pravomocné. Nemocnice musí pokutu zaplatit do dvou měsíců.

Antimonopolní úřad se zabýval dodatkem ke smlouvě o provozu, údržbě a správě vnitřních rozvodů tepelné infrastruktury, kterou nemocnice na základě výběrového řízení uzavřela v roce 2016 s firmou Sdružení správa zařízení TN. V ní byli společníky ČEZ Energetické služby a EPC Holding.

O rok později ale nemocnice se sdružením uzavřela už bez výběrového řízení dodatek ke smlouvě, který se týkal zajištění provozu, správy, údržby a oprav vnitřních rozvodů pro zásobování užitkovou i pitnou vodou a správy odpadní kanalizace v budovách nemocnice. Podle rozhodnutí ÚOHS jde o významné rozšíření původní zakázky, na které měla nemocnice vypsat další výběrové řízení. ÚOHS jí za to původně vyměřil pokutu 600.000 korun, Thomayerova nemocnice ale proti jeho rozhodnutí podala rozklad k předsedovi úřadu.

Rafaj rozhodnutí první instance sice potvrdil, původně uloženou pokutu ale snížil na polovinu, tedy na 300.000 korun. Zdůvodnil to tím, že podle jeho názoru jde o hraniční problematiku a obtížné právní hodnocení věci. Zohlednil i to, že původní zakázka byla zadána zcela v souladu se zákonem.

„Preventivní funkce pokuty, která jasně indikuje, že takové obcházení zákona není dovoleno, je zachována, avšak okolnosti případu odůvodňují ponížení represivní funkce uložené pokuty. Lze rovněž zmínit, že pokuta je nově ukládána u samé spodní hranice možné výše pokuty,“ uvedl Rafaj.

Pokutu musí nemocnice zaplatit do dvou měsíců od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Rozhodnutí může nemocnice napadnout žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale nemá na povinnost zaplatit pokutu odkladný účinek.

Veronika Skálová dr