UK a Centrum Paraple budou spolupracovat na zlepšení podmínek handicapovaných

Univerzita Karlova rozvíjí pomoc studujícím se speciálními potřebami dlouhodobě. Tělesně postiženým či jinak znevýhodněným pomáhá prostřednictvím Centra Carolina i jednotlivých fakult. „Nabídka služeb pomoci studentům se speciálními potřebami je velice široká, od uzpůsobeného přijímacího řízení přes podporu v průběhu celého studia. Podpisem memoranda s Centrem Paraple se nám otevírají další možnosti, jak handicapovaným na UK ještě více pomoci,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Centrum Paraple podle svého ředitele Davida Lukeše spolupracovalo s univerzitou částečně již dříve. Studenti lékařských fakult nebo fakulty tělovýchovy a sportu tam například mohli na praxe, kde se seznámili s péčí o lidi s poškozením míchy. Nově by se podle něj měla spolupráce rozšířit tak, aby vedla k lepšímu začlenění handicapovaných do společnosti v Česku.

Studium na UK

Studenti se speciálními potřebami najdou informace o možné pomoci při studiu na UK na webu https://centrumcarolina.cuni.cz. Pomoc mohou využívat studenti se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra nebo psychickými poruchami. Podmínkou je, že absolvují vyšetření, doloží potvrzení o postižení a evidují se do 31. října daného akademického roku. Škola pro ně nabízí mimo jiné možnost individuální výuky, praktický nácvik pohybu po univerzitě, prodloužení času u zkoušek, zapisovatelské či tlumočnické služby.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Poskytuje systém koordinované péče, podpory a terapie. Spolupracuje i na výzkumech, pořádá kurzy, vydává odborné publikace a pořádá konference specialistů na poškození míchy.