Úhrady zdravotní péče příští rok vzrostou o 9 pct kvůli růstu platů zdravotníků

„Bereme to jako přijatelný kompromis, který nám umožní zvýšit platy těm, kteří si to zaslouží, a především navýšit péči o pacienty,“ řekl předseda rady Vladimír Dvořák, který je předsedou České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Radu poskytovatelů tvoří zástupci zaměstnavatelů ve zdravotnictví, nemocnic a jednotlivých lékařských ordinací.

Před jednáními o platech rada uvedla, že jejich zvyšování není nutné. Naopak by podle jejích zástupců mohlo ohrozit finanční stabilitu zdravotnických zařízení. Mzdy tvoří největší podíl nákladů na zdravotní péči. Podobně se ozvala i Koalice soukromých lékařů, kterou tvoří zástupci gynekologů, ambulantních specialistů a praktických lékařů, a Hospodářská komora. Podle nich rostly příjmy zdravotníků víc než v jiných odvětvích.

O navýšení plateb pro rok 2022 jednaly zdravotní pojišťovny se zástupci jednotlivých segmentů péče na jaře a v létě. Kromě odhadovaných příjmů ze zdravotního pojištění plánovaly také rozdělení peněz, kterými přispívá do systému stát za státní pojištěnce, tedy děti, seniory nebo nezaměstnané. Meziročně částka vzrostla o 14 miliard korun. Třináct ze 14 oblastí zdravotní péče uzavřelo dohody, že souhlasí s růstem o čtyři procenta.

Odměny zdravotníků

Pozdější úpravy dohod každoročně přináší jednání o platech státních zaměstnanců, kterými jsou i někteří zdravotníci. Jejich odměny nejdou ze státního rozpočtu, ale právě z pojistného. Před rokem odbory prosadily desetiprocentní meziroční růst, letos šest procent, nebo 1400 korun u pozic s nižšími příjmy, což považují za kompromis, který byl maximem možného.

Ministerstvo zdravotnictví vždy do konce října musí dohody s pojišťovnami a jednání s odbory shrnout do znění úhradové vyhlášky, podle níž se budou peníze na zdravotní péči v příštím roce rozdělovat. „Respektujeme dohody. Navýšení bude poměrné všem segmentům,“ dodal dnes ministr.