U Apolináře bojovala s alkoholem i řada známých osobností

Autor: redakce | Zpravodaj | 6. 9. 2018

Praha 7. září (ČTK) – Desítky tisíc pacientů včetně známých osobností ze světa kultury nebo sportu prošly protialkoholní léčebnou u Apolináře, kterou založil před 70 lety, 9. září 1948, legendární bojovník proti alkoholismu docent Jaroslav Skála. První specializované lůžkové oddělení pro studium a léčbu alkoholu při psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnici v Praze vzniklo v budově bývalého kláštera u kostela sv. Apolináře, podle kterého se vžil neformální název.

Skála se problematice závislosti na alkoholu začal věnovat po studiu medicíny jako asistent na psychiatrické klinice. Díky svým jazykovým znalostem byl vyslán na mezinárodní konferenci o problémech alkoholismu do Bruselu. Setkání se zahraničními odborníky pro něj znamenalo zásadní zlom v jeho profesním životě. „Vrátil jsem se jako člověk, který potkal svou šanci … Bylo to stejné dobrodružství jako třeba objevování neznámých zemí,“ popisoval Skála své tehdejší pocity.

V únoru 1948 spolu se svými pacienty založil nejprve dodnes existující Klub lidí usilujících o střízlivost (KLUS) a v září téhož roku vzniklo protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky v Praze. Přesun z psychiatrické kliniky započal 7. září 1948, pacienti si přinesli postele a Skálovi psací stůl, první den prý ordinoval na zahradě. Vyšetřením prvního z devíti přesunutých pacientů 9. září pak začal normální provoz nového oddělení. Kvůli novým prostorům Skála dokonce kávou uplácel správce původní ubytovny. „A takhle celkem asi za pět nebo šest kilo kávy jsme vytvořili 50lůžkové oddělení,“ popisoval začátky zařízení, které se pak stalo centrem vzniku a vývoje nového oboru české medicíny.

Skála své protialkoholní oddělení vedl 34 let až do odchodu do důchodu v roce 1982. Apolinář v čele se Skálou postupně vypracoval komplexní léčebný program, režim a systém doléčování, zejména alkoholových závislostí, který se praktikoval i v zahraničí. Skála také přišel s unikátním nápadem protialkoholních záchytných stanic. První otevřeli právě u Apolináře 15. května 1951. Ke složení klientů záchytky Skála v jednom rozhovoru uvedl: „Statistiky jsme si vedli pečlivě. Nejpočetněji zastoupenou profesí byli instalatéři a hned po nich se umístily citlivé duše – autoři veršů pro děti.“

Skála stál i zrodu moderní adiktologie, oboru, který se zabývá výzkumem, prevencí a léčbou závislostí a jiných škodlivých návyků. V roce 1971 otevřel v Apolináři Středisko drogových závislostí, první specializované ambulantní pracoviště pro drogově závislé.

Základní rámec skálovské léčby se dodnes příliš nezměnil, i když vyhlášená Skálova „tvrdost“ o něco povolila. Přibylo terapie, která posiluje pacientovu motivaci nepít. Pověstný Antabus doplňuje už řada nových preparátů, které výrazně zmírňují „touhu“ po alkoholu. Záchytka už ale u Apolináře není.

V roce 2012 vznikla spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze Klinika adiktologie, která zahrnuje adiktologickou ambulanci, poradnu, lůžkové oddělení pro muže a ženy, Detoxifikační oddělení, Centrum metadonové substituce, ambulance pro alkoholové i nealkoholové závislosti, Centrum pro psychoterapii a rodinnou terapii a adiktologicko-psychologickou laboratoř. Stále zde také působí KLUS.

Za zdmi Apolináře už pomohli pár desítkám tisíc pacientů, i když ne všichni se vyléčili. Pobývala tu řada známých osobností, na 500 neznámých prý připadl jeden prominent. Po básníku Františku Hrubínovi je v zahradě dodnes Františkova vyhlídka. Léčil se tu režisér Martin Frič, herec Otomar Korbelář, o pár let později Vladimír Menšík. Svůj pozoruhodný deník tu zanechal režisér František Vláčil a na své zdejší zkušenosti vzpomínali malíř Josef Jíra anebo fotbalista Jan Berger. Nad pitím tu zvítězili i mim Boris Hybner či herec Tomáš Hanák.

David Preisler rmi