Týden povědomí o krevní plazmě: pocta dárcům, osvěta o nemocech

Autor: redakce | Zpravodaj | 14. 9. 2014

Annapolis (Maryland,USA) 15. září (PROTEXT/PRNewswire) – Druhý ročník Mezinárodního týdne o rozšiřování povědomí o krevní plazmě (International Plasma Awareness Week – IPAW) proběhne od 12. do 18. října 2014. Tato společná iniciativa asociace PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association – Asociace pro léčbu s pomocí plazmatických bílkovin) a členských firem této asociace, je zaměřena na:

  • Rozšiřování globální povědomí o odběru krevní plazmy
  • Ocenění dárců plazmy, kteří svými skutky zachraňují a zlepšují kvalitu života
  • Zvýšení povědomí o život zachraňující léčbě s pomocí plazmatických bílkovin a o vzácných chorobách

Členské firmy plánují při této příležitosti řadu různých aktivit, včetně akcí zaměřených na ocenění dárců, dnů otevřených dveří pro pacienty, státní úředníky a média ve více než 450 centrech na odběr plazmy v Evropě a USA. Navíc tuto akci podporují pacientské organizace, zastupující osoby, které trpí vzácnými nemocemi. K dispozici je mediální kit s infografikami o plazmě a dárcovství plazmy v několika jazycích.

"Lidé z celého světa spoléhají na léčbu založenou na plazmatických bílkovinách, která je možná jenom díky velkorysosti a úsilí dárců krevní plazmy. Organizace PPTA si váží úsilí, které její členské firmy a dárci věnují záchraně a zlepšování kvality života," řekl Joshua Pendrod, viceprezident organizace PPTA.

Krevní plazma, biologický materiál, který není možné vyrobit a který se používá na přípravu život zachraňujících léčiv, pochází výhradně od dárců plazmy u USA, Kanady, Německa, Rakouska, České republiky a Maďarska. Kromě splnění všech požadavků orgánů státního dozoru, je většina těchto center pro odběr plazmy, držitelem certifikátu IQPP (International Quality Plasma Program – Mezinárodní program pro kvalitní plazmu). Program dobrovolných standardů organizace PPTA stojí v čele snah tohoto průmyslového oboru o neustálé zkvalitňování služeb, se zřetelem na bezpečnost a kvalitu zpracování plazmy v celém řetězci, od dárců až po pacienty.

Léčba plazmatickými bílkovinami, kam patří jednak léčba vlastními plazmatickými bílkovinami a léčba rekombinantními analogy, se používá k léčbě chronických, život ohrožujících krvácivých onemocnění, zejména pak onemocnění souvisejících s poruchami imunitního systému, nedostatkem alfa-1-antitrypsinu a některých vzácných neurologických onemocnění. Navíc se tato léčba využívá také v urgentní medicíně a v chirurgii.

U příležitosti oslav velkorysosti dárců krevní plazmy, které, spolu s rozšiřováním povědomí o vzácných onemocněních. v rámci Mezinárodního týdne o rozšiřování povědomí o krevní plazmě (IPAW), pořádá organizace PPTA, vyzýváme všechny ostatní, aby také poděkovali dárcům za to, že pomáhají pacientům z celého světa zajistit lepší kvalitu života.

O organizaci PPTA

Asociace PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association – Asociace pro léčbu s pomocí plazmatických bílkovin) je celosvětová asociace, která zastupuje soukromé výrobce léčiv a rekombinantních analog z krevní plazmy, z nichž jsou připravovány léky pro pacienty, a dárce krevní plazmy, ze které se tato léčiva vyrábí. Léčbu plazmatickými bílkovinami využívají na celém světě milióny lidí, kteří trpí řadou různých více či méně závažných onemocnění. Asociace PPTA také spravuje standardy a programy, které pomáhají zajistit kvalitu a bezpečnost dárců, pacientů i léčebných metod založených na využívání plazmatických bílkovin.

KONTAKT: Rachel Liebe, +1-443-433-1118