Trutnovská nemocnice bude mít laboratoře pod jednou střechou

Autor: redakce | Zpravodaj | 16. 5. 2016

/Trutnov, 17. 5. 2016/ Laboratoře oddělení mikrobiologie, biochemie a hematologie trutnovské nemocnice budou v blízké budoucnosti pod jednou střechou a spolu s dalšími laboratořemi budou využívat společnou technologii. „Biochemické laboratoře sídlí v nevyhovujících prostorách a hematologická laboratoř a transfúzní stanice se nyní nacházejí mimo areál nemocnice,“ vysvětluje ředitel nemocnice Roman Koudele a dodal, že změna sebou přinese špičkové vybavení a do budoucna významné finanční úspory.

Sníží se například náklady na pořízení technologie, provozní náklady na laboratoře, ale i náklady například na dopravu vzorků mezi nemocnicí a transfúzní stanicí, která teď sídlí mimo areál nemocnice. V nemocnici bude také jeden centrální příjem laboratorních vzorků, čímž se sníží průjezd vozidel převážejících vzorky mezi odděleními přímo v areálu nemocnice.

Podle technického náměstka Michala Uiberlaye pracuje vybraná projekční kancelář z Jihlavy už na třetí etapě projekčních prací, po jejich dokončení může být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se o modernizaci a přístavbu současné budovy ředitelství, kde bude po vystěhování kanceláří a potřebných úpravách společná část konsolidovaných laboratoří sídlit. Projekt bude hotov v roce 2016 a odhadované náklady na přestavbu činí přes 250 mil. korun. Investorem bude Královéhradecký kraj.

Budova, ve které v současnosti sídlí laboratoře biochemie, je v havarijním stavu a bude zbourána. „Protože v ní má sídlo také plicní a kožní oddělení, budou i ty přestěhovány do jiných, odpovídajících prostor. Nové místo najdeme také pro kanceláře a související zázemí vedení nemocnice,“ vysvětluje technický náměstek Michal Uiberlay. O jednotlivých etapách budeme pacienty a klienty včas informovat.

 

 

 

 

 

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá,

komunikace s veřejností pro Oblastní nemocnici Trutnov

E-mail: hanysova@hanycom.cz, Tel. 777 348 529